Thông báo số 2: Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “Quảng Nam: Lịch sử khai lập và tổ chức quản lí”

Thông báo số 2: Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “Quảng Nam: Lịch sử khai lập và tổ chức quản lí”

 •   14/04/2022 02:53:33 PM
 •   Đã xem: 283
Quảng Nam là vùng đất có vị trí chiến lược, nơi hội tụ và kết tinh của nhiều nền văn hóa khác nhau; nơi sản sinh nhiều thế hệ danh nhân; mảnh đất “trung dũng kiên cường”, giàu lòng yêu nước và truyền thống cách mạng. Theo dòng lịch sử, Quảng Nam từng là kinh đô của vương quốc Chămpa. Sau cuộc “bình Chiêm” của Lê Thánh Tông năm 1471, Quảng Nam chính thức trở thành Đạo Thừa tuyên thứ 13 của Đại Việt. Trong tiến trình hơn 550 năm gia nhập và phát triển cùng quốc gia, dân tộc, Quảng Nam thể hiện vai trò là phên giậu, tiền đồn để ông cha ta mở cõi về phương Nam, xác lập chủ quyền, tổ chức quản lý; là nơi khởi phát và cũng là trung tâm của các phong trào yêu nước, đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ… Do đó, lịch sử vùng đất này gắn liền với lịch sử khai lập, tổ chức quản lí và mở mang bờ cõi về phía Nam của dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, truyền thống yêu nước, kiên cường vượt gian khó, năng động và sáng tạo của người dân xứ Quảng tiếp tục được phát huy trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Sau gần 25 năm chia tách Quảng Nam và Đà Nẵng, Quảng Nam đã đạt được những thành tựu vượt bậc về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Với ý nghĩa như vậy, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã phát hành Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo quốc gia “Quảng Nam: Lịch sử khai lập và tổ chức quản lí”.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

 •   31/03/2022 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 1513
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên và viên chức hành chính năm 2022, cụ thể như sau:
Giảng viên, sinh viên tham gia tổ chức OpenDay 2021.

Thông báo tổ chức “Ngày hội Khoa học và Trải nghiệm UED 2022”

 •   21/03/2022 03:55:16 PM
 •   Đã xem: 1174
Trong khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế MOMA, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức “Ngày hội Khoa học và Trải nghiệm UED 2022” (OpenDay 2022) vào 7h30 ngày 24/4/2022 tại Nhà B2, B3, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng - Số 459 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
Giaithuong2022 1

Đại học Đà Nẵng phát động hưởng ứng tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho sinh viên năm 2022

 •   16/03/2022 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 104
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có Công văn số 889/ĐHĐN-HSSV về việc triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) dành cho sinh viên (SV) trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) năm 2022 theo Kế hoạch số 213/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Thông báo số 2: về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia  “Hóa học trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững”

Thông báo số 2: về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Hóa học trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững”

 •   01/03/2022 04:11:42 PM
 •   Đã xem: 950
Tiếp theo Thông báo số 1156/TB-ĐHSP về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Hóa học trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững” do Ban Tổ chức Hội thảo ban hành ngày 04/11/2021. Ban Tổ chức phát hành Thông báo số 2 và trân trọng kính mời các nhà khoa học tiếp tục tham gia viết bài cho Hội thảo.
Thông báo số 2: về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn”

Thông báo số 2: về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn”

 •   28/02/2022 02:59:09 PM
 •   Đã xem: 550
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Với quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục và an ninh - quốc phòng,… Những thành tựu trên vừa tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những thập niên tới, vừa khẳng định được bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, lý tưởng cao đẹp và khát vọng phát triển đất nước của nhân dân: “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn đó, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn”.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây