TTPC
,
Quy trình Thanh tra, kiểm tra nội bộ

Quy trình Thanh tra, kiểm tra nội bộ

- Giúp cho Hiệu trưởng chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra theo đúng thẩm quyền; góp phần đảm bảo cho hoạt động kiểm tra, thanh tra của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Giúp các đơn vị, cá nhân làm công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ trong Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng nâng cáo tính chuyên nghiệp và hiệu quả làm việc, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xem tiếp...

Công văn 5571/BGDĐT-TTr

Công văn 5571/BGDĐT-TTr

  •   27/04/2018 10:11
  •   299
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014
chỉ mục

Luat tiep cong dan 42-2013QH13

  •   04/04/2018 17:14
  •   366
* Luật này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.* Việc tiếp đại diện của cơ quan, tổ chức đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tiếp người nước ngoài đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện như đối với tiếp công dân.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây