TTPC
,
Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023

Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023

 •   04/08/2023 03:23:17 PM
 •   Đã xem: 108
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định số 3106/QĐ-ĐHĐN ngày 24/7/2023

Quyết định số 3106/QĐ-ĐHĐN ngày 24/7/2023

 •   04/08/2023 03:18:19 PM
 •   Đã xem: 99
Quyết định về việc giao Hiệu trưởng các trường đại học thành viên quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức
Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15/06/2023

Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15/06/2023

 •   04/07/2023 04:48:22 PM
 •   Đã xem: 116
THÔNG TƯ 11/2023/TT-BGDĐT NGÀY 15/06/2023 BÃI BỎ THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
Quyết định số 1543/QĐ-BGDĐT ngày 01/06/2023

Quyết định số 1543/QĐ-BGDĐT ngày 01/06/2023

 •   04/07/2023 04:45:09 PM
 •   Đã xem: 154
QUYẾT ĐỊNH 1543/QĐ-BGDĐT NGÀY 01/06/2023 QUY CHẾ XÉT, CẤP HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀNH TOÁN HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA PHÁT TRIỂN TOÁN HỌC GIAI ĐOẠN 2021 ĐẾN 2030 DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/06/2023

Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/06/2023

 •   04/07/2023 03:36:58 PM
 •   Đã xem: 82
THÔNG TƯ 10/2023/TT-BNV NGÀY 26/06/2023 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngày 29/06/2023

Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngày 29/06/2023

 •   04/07/2023 03:32:19 PM
 •   Đã xem: 97
NGHỊ ĐỊNH 42/2023/NĐ-CP NGÀY 29/06/2023 VỀ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG
Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022

Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022

 •   04/01/2023 01:33:50 PM
 •   Đã xem: 181
Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT ngày 22/12/2022

Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT ngày 22/12/2022

 •   04/01/2023 01:31:01 PM
 •   Đã xem: 195
Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022

 •   03/01/2023 08:12:52 AM
 •   Đã xem: 231
Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022

Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022

 •   03/01/2023 08:05:32 AM
 •   Đã xem: 128
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022

Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022

 •   19/12/2022 08:02:16 AM
 •   Đã xem: 146
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ GD&ĐT
Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016

Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016

 •   19/12/2022 07:58:57 AM
 •   Đã xem: 129
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022

Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022

 •   31/10/2022 10:50:33 AM
 •   Đã xem: 162
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022

Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022

 •   31/10/2022 10:40:12 AM
 •   Đã xem: 176
Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình đọ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022

Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022

 •   31/10/2022 10:32:56 AM
 •   Đã xem: 161
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022

Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022

 •   31/10/2022 10:30:26 AM
 •   Đã xem: 162
Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022

Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022

 •   31/10/2022 08:43:20 AM
 •   Đã xem: 180
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục Và Đào tạo
157/HD-CATP-ANCTNB

157/HD-CATP-ANCTNB

 •   19/05/2022 09:47:31 AM
 •   Đã xem: 203
Hướng dẫn tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021

Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021

 •   04/03/2022 08:56:42 AM
 •   Đã xem: 222
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Các tin khác

van hoa cong so
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây