TTPC
,
Nghị Định 04/2015/NĐ-CP

Nghị Định 04/2015/NĐ-CP

 •   21/08/2019 03:09:27 PM
 •   Đã xem: 457
Nghị định này quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/2/2019

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/2/2019

 •   14/03/2019 03:59:47 PM
 •   Đã xem: 444
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2017/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2017; ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 07/2018/TT-BGDĐT NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Luật GD Đại học sửa đổi bổ sung 2019

Luật GD Đại học sửa đổi bổ sung 2019

 •   08/03/2019 09:25:50 AM
 •   Đã xem: 368
Bổ sung một số Điều của Luật GDĐH số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13.
Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT

 •   15/02/2019 09:25:36 AM
 •   Đã xem: 393
Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Nghị định 91/2017/NĐ-CP

 •   03/10/2018 09:04:07 AM
 •   Đã xem: 494
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; trình tự thủ tục khen thưởng; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.
Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT

 •   03/10/2018 07:46:30 AM
 •   Đã xem: 490
Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT

Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT

 •   01/10/2018 12:40:50 PM
 •   Đã xem: 512
Thông tư này quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục
Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ GDĐT..............
Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT

 •   11/09/2018 06:26:56 PM
 •   Đã xem: 513
1. Thông tư này quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử (sau đây gọi chung là trang thông tin điện tử) của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm.
2. Thông tư này áp dụng đối với các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm và các viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học).
Nghị định 85/2015/ND-CP

Nghị định 85/2015/ND-CP

 •   11/09/2018 06:18:17 PM
 •   Đã xem: 451
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ gồm: Đại diện của lao động nữ; quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ; cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai; giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo; tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ và chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động.
Thông tư 04/2013/TT-BNV

Thông tư 04/2013/TT-BNV

 •   06/09/2018 09:53:26 AM
 •   Đã xem: 568
Thông tư này hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ.....
Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT

Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT

 •   05/09/2018 09:50:16 AM
 •   Đã xem: 470
Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
Thông tư 19/2005/TT-BTC

Thông tư 19/2005/TT-BTC

 •   05/09/2018 09:44:52 AM
 •   Đã xem: 681
Thông tư này quy định việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước; các quỹ được hình thành từ các khoản đóng góp của nhân dân và các cá nhân, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.
Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT

Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT

 •   05/09/2018 09:39:55 AM
 •   Đã xem: 499
Thông tư này quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân....
chỉ mục

Luật thuế thu nhập cá nhân

 •   05/04/2018 01:51:52 PM
 •   Đã xem: 457
Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.
Luatgddh

Luật Giáo dục đại học

 •   05/04/2018 01:48:31 PM
 •   Đã xem: 791
Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục đại học.
chỉ mục

Nghị định số 115/ND-CP

 •   04/04/2018 09:45:15 AM
 •   Đã xem: 432
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.
chỉ mục

Thông tư số 111/2013/TT-BTC

 •   03/04/2018 01:52:35 PM
 •   Đã xem: 472
Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
chỉ mục

Luật thuế thu nhập cá nhân

 •   03/04/2018 01:48:31 PM
 •   Đã xem: 436
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân,Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.
chỉ mục

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP

 •   03/04/2018 01:40:35 PM
 •   Đã xem: 398
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáoCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ;Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo,

Các tin khác

van hoa cong so
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây