1  Thông tin công khai trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2011 - 2012

2  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2012 - 2013

3  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2013 - 2014

4  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2014 - 2015

5  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2015 - 2016

6  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2016 - 2017

7  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2017 - 2018

8  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2018 - 2019

9  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2019 - 2020

10  NGHỊ QUYẾT Về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

11  Phản hồi Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá CLGD

12  Quyết định về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận

13  Giấy chứng nhận KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

14  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TEIDI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHĐN NĂM 2019

15  CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN AUN - QA CHO CTĐT SƯ PHẠM VẬT LÝ

16  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2020 - 2021

17  HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHÂT LƯỢNG TRƯỜNG ĐHSP - ĐHĐN

18  Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành cử nhân Tâm lí học

19  Báo cáo Tự đánh giá ngành cử nhân Công nghệ Sinh học

20  Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành cử nhân Công nghệ Thông tin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây