1  Thông tin công khai trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2011 - 2012

2  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2012 - 2013

3  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2013 - 2014

4  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2014 - 2015

5  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2015 - 2016

6  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2016 - 2017

7  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2017 - 2018

8  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2018 - 2019

9  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2019 - 2020

10  NGHỊ QUYẾT Về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

11  Giấy chứng nhận KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

12  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TEIDI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHĐN NĂM 2019

13  01. Chứng nhận đạt chuẩn AUN - QA cho CTĐT Sư phạm Vật lý

14  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2020 - 2021

15  HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHÂT LƯỢNG TRƯỜNG ĐHSP - ĐHĐN

16  02.Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng CTĐT Tâm lý học

17  03. Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng CTĐT Công nghệ Sinh học

18  04.Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng CTĐT Công nghệ Thông tin

19  Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2021 - 2022

20  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CTĐT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây