Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2023 - 2024

Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2023 - 2024

 •   24/04/2023 01:18:00 PM
 •   Đã xem: 600
 •   Phản hồi: 0
Avata CONG KHAI THONG TIN GD

Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2022 - 2023

 •   23/06/2022 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 635
 •   Phản hồi: 0
Avata CONG KHAI THONG TIN GD 1 20

Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2021 - 2022

 •   08/06/2021 04:59:00 PM
 •   Đã xem: 968
 •   Phản hồi: 0
CONG KHAI THONG TIN GD 1 20

Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2020 - 2021

 •   01/09/2020 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 949
 •   Phản hồi: 1
Avata CONG KHAI THONG TIN GD 1 20

Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2019 - 2020

 •   31/08/2020 04:59:00 PM
 •   Đã xem: 994
 •   Phản hồi: 2
Avata CONG KHAI THONG TIN GD 1 20

Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2018 - 2019

 •   02/10/2018 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 1104
 •   Phản hồi: 0
Các thông tin công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Avata CONG KHAI THONG TIN GD 1 20

Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2017 - 2018

 •   31/08/2020 05:01:00 PM
 •   Đã xem: 546
 •   Phản hồi: 0
Avata CONG KHAI THONG TIN GD 1 20

Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2016 - 2017

 •   31/08/2020 05:03:00 PM
 •   Đã xem: 468
 •   Phản hồi: 0
Avata CONG KHAI THONG TIN GD 1 20

Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2015 - 2016

 •   31/08/2020 05:03:00 PM
 •   Đã xem: 434
 •   Phản hồi: 0
Avata CONG KHAI THONG TIN GD 1 20

Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2014 - 2015

 •   31/08/2020 05:05:00 PM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0
Avata CONG KHAI THONG TIN GD 1 20

Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2013 - 2014

 •   31/08/2020 05:05:00 PM
 •   Đã xem: 438
 •   Phản hồi: 0
Avata CONG KHAI THONG TIN GD 1 20

Thông tin công khai Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2012 - 2013

 •   31/08/2020 05:06:00 PM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
Avata CONG KHAI THONG TIN GD 1 20

Thông tin công khai trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm học 2011 - 2012

 •   03/04/2018 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 1048
 •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây