Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 - đợt 2

Thứ ba - 22/08/2023 10:12
Thực hiện Kế hoạch số 952/KH-ĐHSP ngày 14/8/2023 của Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, Nhà trường thông báo tuyển dụng viên chức như sau:
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 - đợt 2
I. Chỉ tiêu, vị trí, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng
1. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng
a) Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 giảng viên
b) Tiêu chuẩn, vị trí tuyển dụng
TT Đơn vị Vị trí việc làm cần tuyển dụng Số lượng Tiêu chuẩn, trình độ
chuyên môn
1 Khoa Tin học Giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin 4 Có trình độ thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin. Ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sĩ trở lên; thạc sĩ tốt nghiệp tại các trường uy tín ở nước ngoài, có thành tích NCKH; có kinh nghiệm làm việc chuyên môn Công nghệ thông tin thực tế tại các doanh nghiệp.
2 Khoa Sinh - Môi trường Giảng viên Bộ môn Sinh học thực nghiệm và Phương pháp giảng dạy 1 Có trình độ tiến sĩ trở lên ngành Sinh học hoặc các chuyên ngành gần. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài, tiếng Anh tốt.
3 Khoa Ngữ văn Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ 2 Có trình độ tiến sĩ trở lên ngành Ngôn ngữ học
Giảng viên Bộ môn Báo chí 1 Có trình độ thạc sĩ trở lên các chuyên ngành Quan hệ công chúng, Truyền thông hoặc Quản trị tuyền thông
4 Khoa Lịch sử Giảng viên Bộ môn Lịch sử Việt Nam và Phương pháp giảng dạy 1 Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Lịch sử
5 Khoa Địa lý Giảng viên Bộ môn Địa lý tự nhiên và Phương pháp giảng dạy 1 Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Địa lý
6 Khoa Tâm lý - Giáo dục Giảng viên Bộ môn Giáo dục học và Giáo dục đặc biệt 1 Có trình độ tiến sĩ trở lên chuyên ngành Giáo dục học (Lý luận và Lịch sử giáo dục)
Giảng viên Bộ môn Tâm lý học 1 Có trình độ tiến sĩ trở lên chuyên ngành Tâm lý học
Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội 1 Có trình độ tiến sĩ trở lên chuyên ngành Công tác xã hội. Ưu tiên ứng viên thông thạo tiếng Anh
7 Khoa Giáo dục Chính trị Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị 1 Có trình độ tiến sĩ trở lên chuyên ngành Chính trị học
8 Khoa Giáo dục Tiểu học Giảng viên Bộ môn Toán và Phương pháp giảng dạy 1 Có trình độ tiến sĩ trở lên chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Toán, có bằng cử nhân tiếng Anh hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.
Giảng viên Bộ môn Tiếng Việt và Phương pháp giảng dạy 1 Có trình độ tiến sĩ trở lên chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt
9 Khoa Giáo dục Mầm non Giảng viên Bộ môn Chuyên ngành 2 Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành Giáo dục Mầm non
10 Khoa Giáo dục Nghệ thuật Giảng viên Bộ môn LL&PPDH bộ môn Nghệ thuật 2 Có trình độ tiến sĩ trở lên chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật, Đồ họa mỹ thuật ứng dụng
Giảng viên Bộ môn Âm nhạc 1 Có trình độ tiến sĩ trở lên chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Âm nhạc
  Cộng 21  
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Đối với giảng viên: tốt nghiệp đại học xếp loại khá trở lên, có trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy; có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên;
Ứng viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí, chức danh nghề nghiệp tuyển dụng phải có cam kết bổ sung trong thời hạn 01 năm sau khi được tuyển dụng.
b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung nêu tại điểm a khoản này, các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo yêu cầu vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp được quy định tại khoản 1 Mục I của Thông báo này.
c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;
- Đang trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật;
- Đang là viên chức tại các cơ sở giáo dục thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng;
- Người đã thôi việc tại các cơ sở giáo dục thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng trong thời gian dưới 12 tháng tính đến ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ theo thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.
II. Hình thức tuyển dụng
Theo hình thức xét tuyển viên chức được quy định tại Điều 14, Mục 3, Quyết định số 83/QĐ-ĐHĐN ngày 08/02/2023 của Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN về việc ban hành Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Các ứng viên tham gia xét tuyển theo 02 Vòng như sau:
            1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.
            2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
            III. Chính sách ưu tiên và chế độ đãi ngộ
1. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
- Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;
+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.
- Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm Vòng 2.
2. Chế độ đãi ngộ
            - Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, có nhiều cơ hội thăng tiến.
            - Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tối đa năng lực của bản thân và phát triển nghề nghiệp.
            - Được hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp và chế độ phúc lợi, thu nhập theo quy định chung của Trường Đại học Sư phạm và Đại học Đà Nẵng; được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
IV. Hồ sơ dự tuyển
Hồ sơ của người dự tuyển được đựng trong túi bìa cứng, ngoài bì hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức, vị trí dự tuyển, đơn vị dự tuyển và các thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số điện thoại, e-mail và địa chỉ liên lạc). Hồ sơ dự tuyển gồm:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 kèm theo Thông báo này);
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu số 2 kèm theo Thông báo này);
3. Bản lý lịch khoa học (đối với vị trí làm giảng viên);
4. Bản sao công chứng giấy khai sinh, thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu;
5. Bản sao công chứng các văn bằng (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ), chứng chỉ và kết quả học tập (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ); chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (đối với vị trí giảng viên), chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (đối với vị trí chuyên viên). Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
6. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
7. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
8. Bản sao công chứng giấy chứng nhận hưởng chính sách, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Người dự tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trường hợp khai không đúng sự thật, người dự tuyển sẽ bị loại khỏi danh sách hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng theo quy định.
V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí tuyển dụng
1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
a) Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/8/2023 đến hết ngày 15/9/2023 trong giờ hành chính.
b) Địa điểm nhận hồ sơ:
Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (số 459 đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ nêu trên.
Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí. Trường hợp người dự tuyển nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện dự tuyển thì Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng không hoàn trả hồ sơ.
2. Thời gian và địa điểm xét tuyển
Dự kiến tổ chức xét tuyển trong tháng 9/2023 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (số 459 đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).
3. Lệ phí tuyển dụng
Người nộp hồ sơ dự tuyển phải nộp lệ phí tuyển dụng mức: 500.000VNĐ/người theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Thông báo tuyển dụng, danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển và các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng được Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường (http://www.ued.udn.vn) và được niêm yết tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (số 459 đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn thi, không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn thi và tài liệu ôn tập của các tổ chức, cá nhân tự tổ chức.
Mọi thông tin về tuyển dụng xin liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (số 459 đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), điện thoại: 0236.3788980.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây