Giaithuong2022 1

Đại học Đà Nẵng phát động hưởng ứng tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho sinh viên năm 2022

 •   16/03/2022 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 127
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có Công văn số 889/ĐHĐN-HSSV về việc triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) dành cho sinh viên (SV) trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) năm 2022 theo Kế hoạch số 213/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Thông báo số 2: về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia  “Hóa học trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững”

Thông báo số 2: về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Hóa học trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững”

 •   01/03/2022 04:11:42 PM
 •   Đã xem: 1081
Tiếp theo Thông báo số 1156/TB-ĐHSP về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Hóa học trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững” do Ban Tổ chức Hội thảo ban hành ngày 04/11/2021. Ban Tổ chức phát hành Thông báo số 2 và trân trọng kính mời các nhà khoa học tiếp tục tham gia viết bài cho Hội thảo.
Thông báo số 2: về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn”

Thông báo số 2: về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn”

 •   28/02/2022 02:59:09 PM
 •   Đã xem: 640
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Với quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục và an ninh - quốc phòng,… Những thành tựu trên vừa tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những thập niên tới, vừa khẳng định được bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, lý tưởng cao đẹp và khát vọng phát triển đất nước của nhân dân: “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn đó, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn”.
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI NAFOSTED

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI NAFOSTED

 •   25/02/2022 09:11:39 AM
 •   Đã xem: 380
Trong khuôn khổ đề tài khoa học và công nghệ do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Ban chủ nhiệm đề tài tổ chức Hội thảo Khoa học có chủ đề "Xung đột chính trị, tranh chấp lãnh thổ và quyền hàng hải giữa Anh và Hoa kỳ (1783-1861)".
TỌA ĐÀM KHOA HỌC: PHÊ BÌNH CẢNH QUAN TRONG VĂN CHƯƠNG VÀ ĐIỆN ẢNH

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: PHÊ BÌNH CẢNH QUAN TRONG VĂN CHƯƠNG VÀ ĐIỆN ẢNH

 •   17/02/2022 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 302
- Thời gian: 8h00 - 15h00, thứ Ba, ngày 22 tháng 2 năm 2022
- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo số 1: về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “Quảng Nam: Lịch sử khai lập và tổ chức quản lí”

 •   25/01/2022 09:15:13 AM
 •   Đã xem: 400
Quảng Nam là vùng đất có vị trí chiến lược, nơi hội tụ và kết tinh của nhiều nền văn hóa khác nhau; nơi sản sinh nhiều thế hệ danh nhân; mảnh đất “trung dũng kiên cường”, giàu lòng yêu nước và truyền thống cách mạng. Theo dòng lịch sử, Quảng Nam từng là kinh đô của vương quốc Chămpa. Sau cuộc “bình Chiêm” của Lê Thánh Tông năm 1471, Quảng Nam chính thức trở thành Đạo Thừa tuyên thứ 13 của Đại Việt. Trong tiến trình hơn 550 năm gia nhập và phát triển cùng quốc gia, dân tộc, Quảng Nam thể hiện vai trò là phên giậu, tiền đồn để ông cha ta mở cõi về phương Nam, xác lập chủ quyền, tổ chức quản lý; là nơi khởi phát và cũng là trung tâm của các phong trào yêu nước, đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ… Do đó, lịch sử vùng đất này gắn liền với lịch sử khai lập, tổ chức quản lí và mở mang bờ cõi về phía Nam của dân tộc.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây