Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

Thứ năm - 12/03/2020 11:49

Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

Chiều ngày 10/03, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục đối với đồng chí Trịnh Thế Anh.
IMG 8083
Toàn cảnh Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

Đến dự Hội nghị về phía lãnh đạo Nhà trường có PGS.TS Lưu Trang – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Võ Văn Minh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Bùi Bích Hạnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng sự tham gia của toàn thể cán bộ phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục.
Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thế Anh đã đưa ra đề án công tác, xây dựng, phát triển phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN, giai đoạn 2019 – 2024 và những năm tiếp theo với 5 mục tiêu chính gồm: Triển khai hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng giáo dục giúp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thực hiện tốt sứ mạng và mục tiêu đã đề ra, góp phần tạo nên sự phát triển bền vững của Nhà trường; đưa các chương trình đào tạo của Trường đạt được chuẩn quốc gia, một số chương trình đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á về chất lượng giáo dục Đại học; hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; từng bước hình thành văn hóa chất lượng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; tăng mức xếp hạng của Trường trong các bảng xếp hạng QS Asia, Times Higher Education.

IMG 8092

Đồng chí Trịnh Thế Anh đọc báo cáo tự đánh giá và nêu phương hướng phấn đấu của bản thân tại Hội nghị

Lý lịch trích ngang - Đồng chí Trịnh Thế Anh:

 1. Họ và tên: Trịnh Thế Anh

 2. Giới tính: Nam

 3. Năm sinh: 08/08/1983

 4. Nơi sinh: Thái Bình

 5. Quê quán: Thái Bình

 6. Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Sư phạm tiếng Pháp, Kế toán doanh nghiệp - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế

 7. Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và ĐBCL; Trường Đại học Sư phạm

 8. Chức vụ: Trưởng phòng

 9. Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục; Tại: Đại học Quốc gia Hà Nội

 10. Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

 11. Quá trình giảng dạy và công tác       

 • Từ năm 2007 - 2011: Công tác tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

 • Từ năm 2011 - 11/2014: Công tác tại Tổ Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Xây dựng dự án, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 • Từ 11/2014 - nay: Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 • Các công trình khoa học

 • Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên và sinh viên về công tác phục vụ của các phòng ban chức năng của Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Thế Anh. Thành viên: Đỗ Thế Cương; Lê Thanh Hà. Mã số: T2015-03-01. Năm: 2015. (Dec 17 2015 8:47AM)

 • Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Văn Thanh. Thành viên: Trịnh Thế Anh, Nguyễn Vinh San. Mã số: DD2013-03-56-BS. Năm: 2014. (Feb 27 2015 10:49AM)

 • Đề tài khác: Đánh giá năng lực tự học của sinh viên các ngành sư phạm được đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trịnh Thế Anh. Mã số: LVThS. Năm: 2013. (Sep 25 2013 9:04PM)

 • Đề tài khác: Ứng dụng phần mềm thống kê trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý số liệu phục vụ hoạt động đảm bảo chất lượng tại Tổ Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trịnh Thế Anh. Thành viên: . Mã số: SKKN cấp ĐHĐN. Năm: 2013. (Jul 30 2013 9:30AM)

 • Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trịnh Thế Anh. Thành viên: Đặng Quốc Hòe, Nguyễn Vinh San, Trương Văn Thanh. Mã số: Đ2012 - 03 - 14. Năm: 2012. (Apr 12 2012 10:34AM)

 1. Các bài báo, báo cáo khoa học

 • Bài báo: Khung năng lực cán bộ đảm bảo chất lượng: Đối sánh kết quả khảo sát tại các trường đại học ở Việt Nam với kết quả nghiên cứu lý luận. Tác giả: ThS. Trịnh Thế Anh, PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Tạp chí Giáo dục và Nghệ thuật. Số: 20/2017. Trang: 102-107. Năm 2017. (Jun 13 2017 11:06AM)

 • Bài báo: Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá - cơ sở quan trọng của veiecj đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Trịnh Thế Anh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm". Số: KL 30 ĐM 15. Trang: 387-396. Năm 2015. (Oct 12 2015 11:22PM)

 • Bài báo: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ của các phòng ban trong các trường đại học qua ý kiến của giảng viên và sinh viên. Tác giả: ThS. Trịnh Thế Anh*; Lê Thanh Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(83).2014. Năm 2014. (Feb 25 2015 2:42PM)

 • Bài báo: Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra đánh giá ở trường phổ thông qua khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý giáo dục. Tác giả: ThS. Trịnh Thế Anh, PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ IV. Số: 02.01.13/15-ĐH 2014. Trang: 668-673. Năm 2014. (Apr 29 2014 6:45AM)

 • Bài báo: Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành mầm non tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trịnh Thế Anh, Đặng Quốc Hòe. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(01)2013. Trang: 78-84. Năm 2013. (Apr 5 2013 11:29AM)

 • Bài báo: Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về công tác giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Đặng Quốc Hòe, Trịnh Thế Anh. Tạp chí khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 123-129. Năm 2012. (May 26 2012 12:57AM)

 • Bài báo: Đánh giá chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm thông qua thăm dò ý kiến sinh viên tốt nghiệp. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Đặng Quốc Hòe, Trịnh Thế Anh. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 1(01). Trang: 126-133. Năm 2011. (Feb 21 2012 6:22PM)

 1. Khen thưởng       

 • Giấy khen của Đoàn trường Đại học Sư phạm Huế. Số: 101KT/TN. Năm: 2010.

 • Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 5934/QĐKT. Năm: 2012.

 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.

 • Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 4426/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.

 • Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN về việc đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015. Số: 24-QĐ/DU. Năm: 2015.

 • Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm vì đã có thành tích xuất sắc toàn diện trong hoạt động công tác công đoàn năm học 2014-2015. Số: 83/QĐ-CĐĐHSP. Năm: 2015.

 • Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 5077/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.

 • Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2728/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.

Vũ Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây