Mười điều cán bộ coi thi cần biết

Thứ ba - 24/04/2018 11:48
CBCT tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi các tài liệu và vật dụng cấm theo quy định. (Ảnh internet)
CBCT tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi các tài liệu và vật dụng cấm theo quy định. (Ảnh internet)

1. Cán bộ coi thi (CBCT) của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) gồm: cán bộ, giảng viên các cơ sở thành viên của ĐHĐN và sinh viên các năm cuối của ĐHĐN; mỗi phòng thi có hai CBCT (trong đó có không quá 1 CBCT là sinh viên).

- CBCT khi làm nhiệm vụ tại điểm thi phải tuân thủ sự điều hành của Trưởng điểm thi.

- CBCT không được làm nhiệm vụ tại điểm thi có người thân dự thi.

- Trong khi thực hiện nhiệm vụ coi thi, không được mang các thiết bị thu phát thông tin; không được làm việc riêng, không được hút thuốc, không được sử dụng các loại đồ uống có cồn.

- CBCT không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào.

2.  Làm thủ tục dự thi cho thí sinh:

- Trong ngày làm thủ tục dự thi, Trưởng điểm thi phân công cán bộ hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi.

- CBCT kiểm tra Giấy chứng minh nhân dân để phát thẻ dự thi cho thí sinh; Cho thí sinh ký nhận vào Danh sách cấp thẻ dự thi.

- CBCT hướng dẫn thí sinh ghi xác nhận những sai sót về họ, tên, đối tượng, hộ khẩu thường trú, khu vực của thí sinh (vào mẫu 01). CBCT không cho các em điều chỉnh môn thi (việc điều chỉnh này đã kết thúc trước ngày 26/6/2015).

- CBCT tổng hợp các điều chỉnh của thí sinh (mẫu 02).

Ngay sau buổi phổ biến quy chế thi, CBCT nộp 2 mẫu này về cho Ban Thư ký Hội đồng thi xem xét, cập nhật vào phần mềm quản lý thi.

Lưu ý: Tài liệu phổ biến tại Hội đồng thi năm nay có nhiều điểm khác so với các năm trước nên CBCT phải chú ý phổ biến đầy đủ, cẩn thận.

3. Gọi thí sinh vào phòng thi, làm thủ tục trước giờ làm bài:

- CBCT phải có mặt đúng giờ tại điểm thi để làm nhiệm vụ. Khi có hiệu lệnh đến giờ gọi thí sinh vào phòng thi, CBCT thứ nhất gọi tên thí sinh vào phòng thi, CBCT thứ hai dùng Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh để đối chiếu, nhận diện thí sinh; hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi các tài liệu và vật dụng cấm theo quy định.

-  Khi có hiệu lệnh mời về phòng Hội đồng nhận đề thi, CBCT thứ nhất đi nhận đề thi, CBCT thứ hai nhắc nhở thí sinh những điều cần thiết về kỷ luật phòng thi; ghi rõ họ tên và ký tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp đủ để phát cho thí sinh (không ký thừa); hướng dẫn và kiểm tra thí sinh gấp giấy thi đúng quy cách, ghi số báo danh và điền đủ vào các mục cần thiết của giấy thi trước khi làm bài;

- Khi có hiệu lệnh phát đề, CBCT thứ nhất giơ cao phong bì đề thi để thí sinh thấy rõ cả mặt trước và mặt sau còn nguyên nhãn niêm phong, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh trong phòng thi. (Lưu ý: đây là điểm khác so với các năm); mở bì đựng đề thi, kiểm tra số lượng đề thi, nếu thừa, thiếu hoặc lẫn đề khác, cần báo ngay cho Trưởng điểm thi xử lý; phát đề thi cho từng thí sinh.

DUC66

CBCT tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi các tài liệu và vật dụng cấm theo quy định. (Ảnh internet)

 

4. Trách nhiệm của CBCT tại phòng thi khi đến giờ thí sinh làm bài:

- CBCT thứ nhất đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh với thí sinh để nhận diện thí sinh, ghi rõ họ tên và ký vào các tờ giấy thi, giấy nháp của thí sinh; CBCT thứ hai bao quát chung. Trong giờ làm bài, một CBCT bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, CBCT còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi. CBCTchỉ được trả lời công khai các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định.

-  CBCT phải bảo vệ đề thi trong giờ thi, không để lọt đề thi ra ngoài phòng thi. Sau khi tính giờ làm bài 15 phút, CBCT nộp các đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng điểm thi phân công.

- Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2 phần 3 thời gian làm bài (đối với bài thi tự luận), sau khi thí sinh đã nộp bài làm, đề thi và giấy nháp. Nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì CBCT phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi để giải quyết.

- Trước khi hết giờ làm bài 15 phút, CBCT thông báo thời gian còn lại cho thí sinh biết.

DUC67

Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2 phần 3 thời gian làm bài - đối với bài thi tự luận. (Ảnh internet)

 

5. Trách nhiệm của CBCT khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài:

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, CBCT thứ nhất phải yêu cầu thí sinh ngừng làm bài và tiến hành thu bài, kể cả bài thi của thí sinh đã bị lập biên bản. CBCT thứ hai duy trì trật tự và kỷ luật phòng thi; CBCT thứ nhất vừa gọi tên từng thí sinh lên nộp bài vừa nhận bài thi của thí sinh. Khi nhận bài, phải đếm đủ số tờ giấy thi của thí sinh đã nộp, yêu cầu thí sinh tự ghi đúng số tờ và ký tên vào các Phiếu thu bài thi. Thu xong toàn bộ bài thi mới cho phép các thí sinh rời phòng thi.

6. Trách nhiệm của CBCT sau khi thu bài xong:

 - Các CBCT kiểm tra sắp xếp bài thi theo thứ tự tăng dần của số báo danh. Các biên bản xử lý kỷ luật (nếu có) phải kèm theo bài thi của thí sinh. CBCT thứ nhất trực tiếp mang túi bài thi, cùng CBCT thứ hai đến bàn giao bài thi cho thư ký của Điểm thi ngay sau mỗi buổi thi. Mỗi túi bài thi phải được kiểm tra công khai và đối chiếu số bài và số tờ của từng bài kèm theo, Phiếu thu bài thi và các biên bản xử lý kỷ luật cùng tang vật (nếu có).

- Sau khi bàn giao xong bài thi, túi đựng bài thi và phiếu thu bài của từng phòng thi được thư ký của Điểm thi cùng hai CBCT niêm phong tại chỗ. Mỗi túi bài thi dán 3 nhãn niêm phong vào chính giữa 3 mép dán, hai CBCT ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi đựng bài thi. Thư ký của Điểm thi và hai CBCT ghi rõ họ tên và ký vào biên bản bàn giao.

7. Lưu ý khi coi thi các môn trắc nghiệm:

Khi coi thi các môn trắc nghiệm, ngoài trách nhiệm như coi thi tự luận, CBCT phải thực hiện các công việc sau:

- Nhận Phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), ký tên vào Phiếu TLTN;

- Phát Phiếu TLTN và hướng dẫn thí sinh điền đủ thông tin vào các mục trên Phiếu TLTN;

- Phát đề thi cho thí sinh sao cho 2 thí sinh ngồi cạnh nhau (theo cả hàng ngang và hàng dọc) không có cùng mã đề thi. Khi phát đề thi, yêu cầu thí sinh để đề thi dưới Phiếu TLTN và không được xem đề thi. Khi thí sinh cuối cùng nhận được đề thi thì cho phép thí sinh lật đề thi lên và ghi, tô mã đề thi vào Phiếu TLTN, ghi mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi;

- Không thu Phiếu TLTN trước khi hết giờ làm bài. Khi thu Phiếu TLTN phải kiểm tra việc ghi và tô mã đề thi vào Phiếu TLTN của thí sinh (so sánh mã đề thi đã ghi, tô trên Phiếu TLTN và ghi trên Phiếu thu bài thi với mã đề thi ghi trên tờ đề thi của thí sinh);

- Bàn giao cho thư ký của Điểm thi túi bài thi chứa toàn bộ Phiếu TLTN đã được xếp sắp theo số báo danh từ nhỏ đến lớn và một bản Phiếu thu bài thi đã điền mã đề thi và có đủ chữ ký thí sinh dự thi. Một bản Phiếu thu bài thi còn lại để bên ngoài túi bài thi được bàn giao cho lãnh đạo điểm thi.

DUC68

Không thu Phiếu TLTN trước khi hết giờ làm bài. (Ảnh internet)

 

8. Lưu ý khi coi thi môn Ngoại ngữ:

Với các môn Ngoại ngữ,  năm nay, đề thi có cả phần Tự luận và Trắc nghiệm, CBCT phát cho thí sinh Phiếu TLTN và giấy thi để làm bài phần viết. Phiếu TLTN và bài thi phần viết phải để riêng trong 2 túi khác nhau kèm theo Phiếu thu bài thi của mỗi phần.

9.  Lưu ý khi có thí sinh vi phạm kỷ luật:

Nếu có thí sinh vi phạm kỷ luật thì CBCT phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định và phải báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi.

10. Xử lý cán bộ vi phạm quy chế:

- Người tham gia tổ chức thi là công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy chế thi (bị phát hiện trong kỳ thi hoặc sau kỳ thi), sẽ bị Chủ tịch Hội đồng thi đình chỉ làm công tác thi và đề nghị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng quy định của pháp luật về công chức, viên chức để xử lý kỷ luật.

- Người tham gia tổ chức thi và những người có liên quan đến việc tổ chức thi không phải là công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy chế thi (bị phát hiện trong kỳ thi hoặc sau kỳ thi), tùy theo mức độ, sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật về lao động; bị đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học (nếu là học sinh, sinh viên, học viên).

CHÚC CÁC BẠN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ!

 

Tác giả bài viết: Tổ Truyền thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây