Văn bản Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Thứ ba - 22/02/2022 14:46
VĂN BẢN QPPL VÀ VĂN BẢN QPNB PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
ĐHSP
ĐHSP
                      HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số Ngày ban hành
1 Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài 10/2014/TT-BGDĐT 11/4/2014
2 Thông tư số 04 /2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học 04 /2011/TT-BGDĐT 28/01/2011
3 Thông tư Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non 30/2021/TT-BGDĐT 05/11/2021
4 Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 29/11/2005
5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sở hữu trí tuệ 42/2019/QH14 27/6/2019
6 Luật khoa học và công nghệ 29/2013/QH13 18/6/2013
7 Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư 10/2019/TT-BKHCN 29/10/2019
8 Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 08/2017/TT-BKHCN 26/6/20017
9 Thông tư Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 11/2016/TT-BGDĐT 11/4/2016
10 Thông tư Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ 37/2014/TT-BKHCN 12/12/2014
11 Thông tư Quy định về hoạt động NCKH sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 26/2021/TT-BGDĐT 17/9/2021
12 Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 5830/QĐ-BGDĐT 27/11/2015
13 Thông tư ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại việt nam 30/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018
14 QĐ tổ chức và quản lí hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 06/QĐ-TTg 21/02/2020
15 Nghị định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật 86/2021/NĐ-CP 25/9/2021
16 Nghị định Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 109/2022/NĐ-CP 30/12/2022
17 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai khoản 3 Điều 26 Nghị định 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 1456/QĐ-BKHCN 30/6/2023
B VĂN BẢN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số Ngày ban hành
1 Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp ĐHĐN 1826/QĐ-ĐHĐN 31/5/2018
2 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng 4031/QĐ-ĐHĐN 06/8/2015
3 Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng 2682/QĐ-ĐHĐN 03/6/2015
4 Quy định quản lí hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng 2681/QĐ-ĐHĐN 03/6/2015
5 Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến 4765/QĐ-ĐHĐN
28/12/2020
6 Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Đại học Đà Nẵng 4766/QĐ-ĐHĐN 28/12/2020
C VĂN BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Số Ngày ban hành
1 Quy định về hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 1447/ QĐ-ĐHSP 05/10/2018
2 Quyết định ban hành Quy định về biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu học tập Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 844/QĐ-ĐHSP 05/7/2019
3 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tạp chí Khoa học, Xã hội, Nhân văn và Giáo dục 1675/QĐ-ĐHSP 08/10/2020
4 Quy định quản lí đề tài KHCN cấp Trường 1454/QĐ-ĐHSP 21/11/2017
5 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN cấp Khoa  tại Trường ĐHSP-ĐHĐN 1523/QĐ-ĐHSP 12/12/2017
6 Quy định khen thưởng hoạt động KHCN của Trường ĐHSP-ĐHĐN 1223/QĐ-ĐHSP 11/9/2019
7 Quy định xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp Trường 1419/QĐ-ĐHSP 06/9/2021
8 Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐHSP-ĐHĐN 1537/QĐ-ĐHSP 21/9/2021
9 Quy định tham dự hội nghị, hội thảo khoa học 1622/QĐ-ĐHSP  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây