Văn bản Phòng kế hoạch - Tài chính

Thứ tư - 23/02/2022 10:07
HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL VÀ VĂN BẢN QPNB PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
ĐHSP
ĐHSP

               HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số Ngày ban hành
1 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 60/2021/NĐ-CP 21/6/2021
2 Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sự dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc Nhà nước 192/2013/NĐ-CP
Hết hiệu lực
21/11/2013
3 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 63/2014/NĐ-CP
(Hết hiệu lực từ ngày 27/02/2024)
26/06/2014
4 Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vú trang có hệ số 2.34 trở xuống 17/2015/NĐ-CP
Hết hiệu lực
14/02/2015
5 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 32/2015/NĐ-CP
Hết hiệu lực
25/03/2015
6 Quy định hợp đồng trong hoạt động xây dựng 37/2015/NĐ-CP 22/04/2015
7 Cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo 81/2021/NĐ-CP 27/8/2021
8 Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại cơ quan, đơn vị có sử dụng KPNSNN của Bộ Tài chính 67/2004/QĐ-BTC 13/08/2004
9 Quy định về việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân 68/2012/TT-BTC
(Hết hiệu lực từ ngày 16/5/2016)
26/04/2012
10 Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN 62/2020/TT-BTC 22/6/2020
11 Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 123/2009//TT-BTC
Hết hiệu lực
17/06/2009
12 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 40/2017/TT-BTC 28/4/2017
13 Quy định về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 36/2018/TT-BTC 30/3/2018
14 Hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 107/2017/TT-BTC 10/10/2017
15 Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện theo QĐ số 1400/QĐ-TTg Ngày 30/09/2008 của Thủ tướng chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
Hết hiệu lực
18/06/2012
16 Quy định chế độ CTP cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí 102/2012/TT-BTC 21/6/2012
17 Quy định chế độ kiểm soát, thánh toán các khoản chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước 161/2012/TT-BTC
Hết hiệu lực
10/02/2012
18 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN 45/2018/TT-BTC
(Hết hiệu lực từ ngày 10/6/2023)
07/5/2018
19 Tín dụng đối với học sinh, sinh viên 157/2007/QĐ-TTg 27/9/2007
20 Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP 47/2017/TT-BTC 15/5/2017
21 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 13/6/2019
22 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế 126/2020/NĐ-CP 19/10/2020
23 Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 40/2021/TT-BTC 01/6/2021
24 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 40/2021/TT-BTC 100/2021/TT-BTC 15/11/2021
25 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế 80/2021/TT-BTC 29/9/2021
26 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 883/TCT-DNNCN 24/3/2022
B VĂN BẢN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số Ngày ban hành
1 Ban hành quy chế tài chính Đại học Đà Nẵng 05/NQ-HĐĐH 22/4/2021
2 Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN 1676/QĐ-ĐHĐN 29/4/2021
3 Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành tại Đại học Đà Nẵng 7308/QĐ-ĐHĐN 30/6/2016
4 Quy định mức thu và hình thức thu các loại phí cho hoạt động tuyển sinh 2021 20/QĐ-ĐHĐN 05/01/2021
C VĂN BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Số Ngày ban hành
1 Quy trình thanh toán nội bộ Trường ĐHSP 60/QĐ-ĐHSP 26/01/2022
2 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHSP 191/QĐ-ĐHSP -1
191/QĐ-ĐHSP - 2
22/02/2022

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây