Sứ mạng - Tầm nhìn - Triết lý giáo dục

1. SỨ MẠNG
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thực hiện trọng trách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn; phục vụ cộng đồng với cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục, hội nhập quốc tế.
 
2. TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng là cơ sở giáo dục đại học tự chủ hội đủ năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học trên một số lĩnh vực mũi nhọn đạt chuẩn chất lượng quốc tế; được phân tầng và xếp hạng cao, có vị thế uy tín trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

3. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
                                                Toàn diện - Khai phóng - Sáng tạo - Thực nghiệp

           - Giáo dục toàn diện: Sản phẩm được đào tạo phải có đầy đủ các yếu tố Đức – Trí – Thể - Mỹ, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
             - Khai phóng: Giáo dục hướng tới xây dựng cho người học một nền tảng kiến thức rộng, cung cấp những kỹ năng cần thiết giúp lĩnh hội và vận dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời có chuyên môn sâu ở một lĩnh vực nhất định.
            - Sáng tạo: Sáng tạo là đặc tính riêng có của con người, và là yêu cầu cần thiết đối với người làm khoa học. Hình thành tư duy sáng tạo, độc lập là cơ sở để tạo ra những phát kiến, phát minh khoa học trong nghiên cứu và giảng dạy của người giáo viên.
            - Thực nghiệp: Thực nghiệp có vai trò quan trọng trong đào tạo, học phải đi đôi với hành, những kiến thức được tiếp nhận từ nhà trường phải vận dụng linh hoạt vào quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.

4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA NHÀ TRƯỜNG

  • Chất lượng là nền tảng;
  • Giáo dục con người phát triển toàn diện;
  • Phát triển xã hội học tập, người học là trung tâm;
  • Xây dựng môi trường đào tạo dân chủ, kỷ cương, công khai và thân thiện;
  • Học hỏi kinh nghiệm giáo dục đại học và sau đại học trong nước và quốc tế với tinh thần chủ động và sáng tạo;
  • Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo và NCKH;
  • Trách nhiệm phục vụ đất nước và cộng đồng.
  • Toàn thể công chức, viên chức là một tập thể đoàn kết, có ý thức giữ gìn, tự hào và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, phấn đấu xây dựng Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN không ngừng phát triển.
  • Phẩm chất, năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý là nhân tố quyết định chất lượng.
gt
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây