Công đoàn Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thứ sáu - 02/06/2023 18:22
Sáng ngày 31/5, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (ĐHSP-ĐHĐN) tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 Ảnh 1. Toàn cảnh đại hội
 Ảnh 1. Toàn cảnh đại hội
        Đại hội lần thứ X của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN được tiến hành trong bối cảnh các cấp, các ngành đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đại hội VI Công đoàn ĐHĐN.
Ảnh 2. ThS. Huỳnh Bọng – Chủ tịch công đoàn phát biểu
        Phát biểu khai mạc, ThS. Huỳnh Bọng – Chủ tịch công đoàn cho biết:  Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Trường ĐHSP- ĐHĐN đã tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình cùng với lãnh đạo Nhà trường chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và giám sát, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động; đề xuất thực hiện được đầy đủ và kịp thời các chính sách liên quan đến đoàn viên công đoàn; tích cực thực hiện các cuộc vận động và các phong trào của tổ chức Công đoàn; củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh. Bước vào thời kỳ mới, trước mắt chúng ta có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Với tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ CBVC-NLĐ cùng vượt qua những trở ngại, phát huy thành quả đã đạt được, quyết thực hiện tốt các vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn là đại diện cho người lao động.
        Đại hội Công đoàn Trường ĐHSP-ĐHĐN nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên công đoàn và toàn thể CBVC-NLĐ Trường Đại học Sư phạm nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua; từ đó đề ra những định hướng, các giải pháp cho sự phát triển của công tác công đoàn trong 5 năm tới, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có đầy đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo phong trào phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
Bên cạnh đó, Chủ tịch công đoàn cũng đề nghị các đoàn viên phát huy ý thức trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường khối đoàn kết, nhất trí, đồng sức đồng lòng, vượt khó, thực hiện thắng lợi nghị quyết do đại hội đề ra. Phấn đấu cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu chính trị trong giai đoạn mới với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.
        Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Trường. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Ban chấp hành Công đoàn Trường đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn khóa IX và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra ở nhiều mặt công tác.
        Trong bối cảnh Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Cạnh tranh trong giáo dục đại học ở Việt Nam và trên thế giới đang diễn ra rất gay gắt; sự phát triển của kinh tế - xã hội và các yêu cầu về đào tạo nhân lực chất lượng cao; yêu cầu khối lượng và chất lượng công việc của CBVC-NLĐ toàn Trường ngày càng tăng,… tất cả những điều đó đã phần nào làm cho việc triển khai và thực hiện các hoạt động phong trào gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Công đoàn Trường đã luôn nỗ lực quyết tâm xây dựng Nhà trường vui tươi, gắn kết, có quan hệ lao động hài hòa, công bằng, chăm lo đời sống và động viên đoàn viên công đoàn, đặc biệt là đã thích ứng và vượt qua được hoàn cảnh khó khăn của đại dịch COVID -19 kéo dài từ năm 2020 đến năm 2022; qua đó góp phần tạo lập được một môi trường học tập, làm việc hiệu quả hướng đến sự phát triển chung của Nhà trường.
Ảnh 3. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN phát biểu
        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN đã đồng ý với báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của công đoàn Nhà trường trong nhiệm kỳ mới, báo cáo hoạt động của UBKT Công đoàn; đồng thời ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ công đoàn, người lao động của Nhà trường đã vượt qua khó khăn bằng trách nhiệm, ý chí và sự đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng vị trí công tác, góp phần vào những thành tích chung của Trường ĐHSP - ĐHĐN trong những năm vừa qua. Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN cũng đưa ra những đánh giá, nhận xét tỉ mỉ cho mỗi hoạt động của Công đoàn, chỉ ra những điểm mạnh, lợi thế của từng hoạt động để BCH nhiệm kỳ mới thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Ảnh 4. PGS.TS Lưu Trang – Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu
        Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Lưu Trang – Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Nhà trường ghi nhận “Với tinh thần chủ động sáng tạo của các Đồng chí trong các hoạt động công đoàn, đã mang lại nhiều kết quả rất đáng khích kệ trên nhiều mặt công tác, thể hiện qua việc làm tốt công tác tuyên truyền vận động; Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ CBVC-NLĐ; Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng để lại nhiều dấu ấn với những giải thưởng cao;  Việc hỗ trợ, động viên để tạo thêm sức mạnh đồng long của CBVC-NLĐ trong việc dạy – học và NCKH gắn kết phục vụ cộng đồng, đã đáp ứng thực hiện rất tốt sứ mạng và những nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, kể cả trong đại dịch COVID-19”.
        Nhằm biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn của các công đoàn viên vào sự phát triển vững mạnh của công đoàn Trường, Đại hội cũng đã trao tặng giấy khen của công  đoàn ĐHĐN và giấy khen của công đoàn Trường ĐHSP - ĐHĐN cho những cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2023.
Ảnh 5. Trao tặng giấy khen của công  đoàn ĐHĐN
        Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐHSP - ĐHĐN, Khóa X gồm 11 đồng chí, đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực lãnh đạo phong trào và hoạt động của Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng đã bầu 24 đại biểu đại diện cho CBVV-NLĐ Nhà trường sẽ tham dự Đại hội VI Công đoàn ĐHĐN. 
Ảnh 6. Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐHSP - ĐHĐN, Khóa X ra mắt đại hội
        Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 kêu gọi toàn thể CBVC-NLĐ đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.
Ảnh 7. Hội nghị lần thứ I - BCH Công đoàn Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, nhiệm kỳ 2023 - 2028
         Ngày 01/6/2023, BCH Khóa X nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tổ chức họp phiên thứ I bầu các chức danh: Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT. Theo đó, ThS. Huỳnh Bọng - Phó trưởng phòng Công tác Sinh viên được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch, PGS.TS Nguyễn Thanh Hưng - Phó Chủ tịch, TS. Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028.
        Các đồng chí trong Ủy ban kiểm tra gồm: Đồng chí Trương Văn Thanh (chủ nhiệm)  và đồng chí Lê Văn Bình, đồng chí Nguyễn Văn Thoan (ủy viên).
THẾ HƯNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây