Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
07/05/2018
08:00 - 09:30 Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng và công tác KĐCLGD năm 2018. Đoàn công tác của Cục Quản lý chất lượng; BGH; Đại diện lãnh đạo các Phòng, Tổ trực thuộc; Chuyên viên phụ trách các Phòng liên quan đến các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 (CV 897/BGD&ĐT), các điều kiện ĐBCL chủ yếu (CV 542/QLCL-KĐCLGD), Cơ sở vật chất, Thư viện, ĐBCL, TCCB. Phòng họp A5 Trưởng đoàn công tác
09:30 - 10:30 Họp kiểm điểm theo Kết luận số 2850/KL-TTCP BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Mời PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Phòng họp A5 Bí thư Đảng ủy
10:30 - 12:30 Họp Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết Đảng bộ NK 2015-2020. Nhủ bên Phòng họp A5 Bí thư Đảng ủy
Thứ ba
08/05/2018
14:00 - 17:00 Phỏng vấn trực tuyến các ứng viên tham gia Dự án nghiên cứu về Môi trường của Đại học Kyoto, Nhật Bản. Các ứng viên được chọn. P 8009, Khu B, 41 Lê Duẩn Trưởng ban HTQT
08:30 - 10:00 Họp đánh giá website các đơn vị thuộc Trường ĐHSP Ban Giám hiệu, Tổ Truyền Thông (San, Đức, An) Phòng họp A5 BGH
Thứ tư
09/05/2018
07:30 - 09:00 Họp BTV Công đoàn Trường ĐHSP Như bên. VP Công đoàn Chủ tịch CĐ
08:00 - 10:30 Họp Ban Nữ công Trường mở rộng. Như bên; Các đồng chí phụ trách công tác nữ công CĐBP. Phòng họp A5 Trưởng ban Nữ công
08:00 - 17:30 Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ. Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ có nhu cầu. P 302, Khu A, 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
Thứ năm
10/05/2018
14:00 - 17:00 Họp bàn về các quy định Thư viện. BGH; Đại diện Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Tổ trực thuộc. Phòng họp A5 P. Hiệu trưởng Võ Văn Minh
08:00 - 17:30 Hội thảo đánh giá, tư vấn viết báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Sư phạm Vật lý theo tiêu chuẩn AUN-QA. Đại diện BGH;
BCN Khoa Vật lý; Phòng KT&ĐBCL:
Thành viên BTC Hội thảo;
Thành viên nhóm viết báo cáo tự đánh giá và minh chứng CTĐT Sư phạm Vật lý.
Phòng họp A5 BTC Hội thảo
09:30 - 11:30 Họp bàn về Hội nghị Tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên 2017-2018 Ban Giám hiệu, P. KH & HTQT, Trưởng các khoa, Bí thư Đoàn thanh niên Phòng họp A5 P. Hiệu trưởng Võ Văn Minh
Thứ sáu
11/05/2018
07:45 - 17:30 Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về huy động và sử dụng nguồn lực tai chính (Dự án FCB). Theo TB triệu tập của Hiệu trưởng Trường ĐHSP. Thành phần tham dự gồm: BGH; Trưởng , Phó các Phòng, Khoa; Tổ trưởng Tổ trực thuộc; TBM thuộc các Khoa (Đề nghị tham dự đầy đủ, đúng thành phần) P. Hội thảo tầng 3, Nhà A BTC tập huấn
Thứ bảy
12/05/2018
07:45 - 17:30 Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về huy động và sử dụng nguồn lực tai chính (Dự án FCB). Theo TB triệu tập của Hiệu trưởng Trường ĐHSP. Thành phần tham dự gồm: BGH; Trưởng , Phó các Phòng, Khoa; Tổ trưởng Tổ trực thuộc; TBM thuộc các Khoa (Đề nghị tham dự đầy đủ, đúng thành phần) P. Hội thảo tầng 3, Nhà A BTC tập huấn
Chủ nhật
13/05/2018
14:00 - 17:00 Họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục. Theo QĐ số 10/QĐ-CEA.UD ngày 25/10/2015 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD. P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn Chủ tịch HĐ

Thứ hai (07/05/2018)

08:00 - 09:30:
Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng và công tác KĐCLGD năm 2018.
Thành phần: Đoàn công tác của Cục Quản lý chất lượng; BGH; Đại diện lãnh đạo các Phòng, Tổ trực thuộc; Chuyên viên phụ trách các Phòng liên quan đến các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 (CV 897/BGD&ĐT), các điều kiện ĐBCL chủ yếu (CV 542/QLCL-KĐCLGD), Cơ sở vật chất, Thư viện, ĐBCL, TCCB.
Địa điểm: Phòng họp A5
Chủ trì: Trưởng đoàn công tác
Ghi chú:
09:30 - 10:30:
Họp kiểm điểm theo Kết luận số 2850/KL-TTCP
Thành phần: BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Mời PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh.
Địa điểm: Phòng họp A5
Chủ trì: Bí thư Đảng ủy
Ghi chú:
10:30 - 12:30:
Họp Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết Đảng bộ NK 2015-2020.
Thành phần: Nhủ bên
Địa điểm: Phòng họp A5
Chủ trì: Bí thư Đảng ủy
Ghi chú:

Thứ ba (08/05/2018)

14:00 - 17:00:
Phỏng vấn trực tuyến các ứng viên tham gia Dự án nghiên cứu về Môi trường của Đại học Kyoto, Nhật Bản.
Thành phần: Các ứng viên được chọn.
Địa điểm: P 8009, Khu B, 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Trưởng ban HTQT
Ghi chú:
08:30 - 10:00:
Họp đánh giá website các đơn vị thuộc Trường ĐHSP
Thành phần: Ban Giám hiệu, Tổ Truyền Thông (San, Đức, An)
Địa điểm: Phòng họp A5
Chủ trì: BGH
Ghi chú:

Thứ tư (09/05/2018)

07:30 - 09:00:
Họp BTV Công đoàn Trường ĐHSP
Thành phần: Như bên.
Địa điểm: VP Công đoàn
Chủ trì: Chủ tịch CĐ
Ghi chú:
08:00 - 10:30:
Họp Ban Nữ công Trường mở rộng.
Thành phần: Như bên; Các đồng chí phụ trách công tác nữ công CĐBP.
Địa điểm: Phòng họp A5
Chủ trì: Trưởng ban Nữ công
Ghi chú:
08:00 - 17:30:
Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ.
Thành phần: Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ có nhu cầu.
Địa điểm: P 302, Khu A, 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
Ghi chú:

Thứ năm (10/05/2018)

14:00 - 17:00:
Họp bàn về các quy định Thư viện.
Thành phần: BGH; Đại diện Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Tổ trực thuộc.
Địa điểm: Phòng họp A5
Chủ trì: P. Hiệu trưởng Võ Văn Minh
Ghi chú:
08:00 - 17:30:
Hội thảo đánh giá, tư vấn viết báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Sư phạm Vật lý theo tiêu chuẩn AUN-QA.
Thành phần: Đại diện BGH;
BCN Khoa Vật lý; Phòng KT&ĐBCL:
Thành viên BTC Hội thảo;
Thành viên nhóm viết báo cáo tự đánh giá và minh chứng CTĐT Sư phạm Vật lý.
Địa điểm: Phòng họp A5
Chủ trì: BTC Hội thảo
Ghi chú:
09:30 - 11:30:
Họp bàn về Hội nghị Tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên 2017-2018
Thành phần: Ban Giám hiệu, P. KH & HTQT, Trưởng các khoa, Bí thư Đoàn thanh niên
Địa điểm: Phòng họp A5
Chủ trì: P. Hiệu trưởng Võ Văn Minh
Ghi chú:

Thứ sáu (11/05/2018)

07:45 - 17:30:
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về huy động và sử dụng nguồn lực tai chính (Dự án FCB).
Thành phần: Theo TB triệu tập của Hiệu trưởng Trường ĐHSP. Thành phần tham dự gồm: BGH; Trưởng , Phó các Phòng, Khoa; Tổ trưởng Tổ trực thuộc; TBM thuộc các Khoa (Đề nghị tham dự đầy đủ, đúng thành phần)
Địa điểm: P. Hội thảo tầng 3, Nhà A
Chủ trì: BTC tập huấn
Ghi chú:

Thứ bảy (12/05/2018)

07:45 - 17:30:
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về huy động và sử dụng nguồn lực tai chính (Dự án FCB).
Thành phần: Theo TB triệu tập của Hiệu trưởng Trường ĐHSP. Thành phần tham dự gồm: BGH; Trưởng , Phó các Phòng, Khoa; Tổ trưởng Tổ trực thuộc; TBM thuộc các Khoa (Đề nghị tham dự đầy đủ, đúng thành phần)
Địa điểm: P. Hội thảo tầng 3, Nhà A
Chủ trì: BTC tập huấn
Ghi chú:

Chủ nhật (13/05/2018)

14:00 - 17:00:
Họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.
Thành phần: Theo QĐ số 10/QĐ-CEA.UD ngày 25/10/2015 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD.
Địa điểm: P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây