Ngày 05 - 06/01/ 2018, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN đã tổ chức “Bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lý” khóa đầu tiên.

Hội đồng bảo vệ luận văn khóa đầu tiên có các PGS đầu ngành bộ môn Vật lý: PGS.TS Lê Công Triêm, PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng, PGS.TS Lê Văn Giáo, PGS.TS Phạm Xuân Quế, PGS.TS Đỗ Hương Trà; các học viên lớp cao học khóa 32, 33, 34, 35 và giảng viên giáo viên Nhà trường.

Theo đó buổi lễ đã tổ chức đánh giá và thông qua 12 đề tài nghiên cứu do học viên lớp cao học khóa 32 thực hiện.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng (Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Tất cả những đề tài báo cáo đều có thể vận dụng vào giảng dạy thử nghiệm ở trường THPT nên có tính ứng dụng rất rõ ràng. Những đề tài báo cáo có thể được xem là những hạt nhân đổi mới trong phương pháp giảng dạy ở trường THPT hiện nay”.

Hiện nay Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN đã thực hiện tổ chức liên kết đào tạo học viên ở nhiều điểm trường tại Quảng Ngãi, Quảng Bình, Kom Tum.

DANH SÁCH 12 ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ THÀNH CÔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Đề tài 1: Phát triển tư duy vật lý cho học sinh thông qua việc sử dụng bài tập định tính trong dạy học chương “Các định luật bảo toàn” vật lý 10 – Lại Thanh Hải.

Đề tài 2: Tổ chức dạy học phân hóa các kiến thức về ứng dụng của vật lý trong kĩ thuật chương “Cảm ứng điện từ” vật lý 11 – Nguyễn Thị Bích Huyền.

Đề tài 3: Khai thác và sử dụng thí nghiệm trong giảng dạy học phần “Quang hình học” vật lý 11 theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề của của học sinh – Phan Liễn.

Đề tài 4: Tổ chức dạy học chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề - Trần Thị Bích Ngọc.

Đề tài 5: Phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học phần “Quang hình học” vật lý 11 qua thí nghiệm của học sinh – Trần Lê Ngọc Trâm.

Đề tài 6: Tổ chức dạy học phần “Nhiệt học” vật lí 10 THPT theo hướng vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn thông qua bài tập định tính và câu hỏi thực tế - Nguyễn Thị Ánh Vi.

Đề tài 7: Tổ chức dạy học dự án gắn với lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, thuộc chương trình vật lý 11 – Trịnh Thị Ánh Tuyết.

Đề tài 8: Tổ chức dạy học chương “Tĩnh học vật rắn” vật lí 10 nâng cao theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh – Nguyễn Tấn Xứng.

Đề tài 9: Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Những cây cầu trên sông Hàn” cho học sinh lớp 10 THPT – Phan Tiến Đậu.

Đề tài 10: Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh Trung học cơ sở thông qua chủ đề tích hợp “Khám phá cơ thể của em” – Lê Vân Đức.

Đề tài 11: Tổ chức dạy học dự án các ứng dụng kỹ thuật của vật lý về âm thanh theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh – Nguyễn Ngọc Trâm Kha.

Đề tài 12: Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Nước và sự sống” theo hướng phát triển năng lực của học sinh Trung học cơ sở - Phan Quang Mạnh.

Một số hình ảnh trong ngày bảo vệ luận văn: 

                                                                                          Vũ Hoàng