Nội dung sinh hoạt và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 771-KH/BTV ngày 09/6/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về nội dung sinh hoạt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chuẩn mực, tiêu chí “5 xây”, “3 chống” của Chỉ thị 29-CT/TU, Đảng ủy trường Đại học Sư phạm triển khai Kế hoạch bổ sung năm 2014 như sau:


Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết TW 9 (khóa XI) tại Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm

Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời đại CNH-HĐH đất nước, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị nghiên cứu quán triệt, tuyên truyền, và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI diễn ra tại trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN chiều ngày 15/9 vừa qua.
Lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014) và chương trình quyên góp “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”

Sáng ngày 19/5/2014, cùng với đồng bào cả nước, các trường thành viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã đồng loạt tổ chức Lễ kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890–19/5/2014) và chương trình quyên góp “Hướng về Biển Đông” góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.Thông báo về việc tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt tháng 4 năm 2014

Thực hiện thông báo số 678-TB/BTV ngày 12/3/2014 của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I tháng 4 năm 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm ra thông báo triệu tập như sau:


Thông báo triệu tập học NQTW 8 (khóa XI)

1. Thành phần: Toàn thể đảng viên trong đảng bộ (trừ các đồng chí đã tham dự tại ĐHĐN theo công văn số 05-CV/ĐU ngày 10/01/2014) 2. Thời gian và địa điểm - Thời gian: 07h45 ngày 23/01/2014 (thứ 5) - Địa điểm: Phòng Hội thảo Tầng 3 Nhà A


Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa XI)

Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”


Mẫu văn bản mới về xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức

Thực hiện Thông báo Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về việc triển khai các mẫu mới về xét kết nạp và chuyển đảng chính thức trong toàn Đảng bộ ĐHĐN, bao gồm: 1. Mẫu hồ sơ kết nạp và chuyển đảng chính thức 2. Mẫu tóm tắt hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức theo trình tự thời gian quy định
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2013

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 07/11/2013 về kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản l‎‎ý gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2013 của Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHĐN hướng dẫn việc kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản l‎ý và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2013Kết quả xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức tháng 8.2012

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng ủy Trường về công tác phát triển Đảng, ngày 24 tháng 8 năm 2012, Đảng ủy Trường đã họp và xét kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức cho các quần chúng theo hồ sơ đề nghị của các chi bộ. Để đảm bảo chất lượng của công tác phát triển Đảng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng; BCH Đảng ủy thông báo kết quả xét kết nạp và chuyển Đảng chính thức đợt tháng 8/2012 như sau:


Công văn v/v tham gia góp ý của các tổ chức đối với tập thể và cá nhân các đồng chí UV BTV Đảng ủy Trường ĐHSP

Văn bản góp ý đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHSP được thảo luận, thống nhất của cả tập thể, do đại diện lãnh đạo tập thể ký tên, đóng dấu, niêm phong và xin gửi về đồng chí Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSP. Văn bản góp ý đối với cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHSP gửi về đồng chí Võ Kim Thành, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP. (Các văn bản gởi về trước ngày 24/8/2012, ngoài bì ghi rõ họ tên của người được góp ý)


Lễ kỷ niệm trọng thể 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công

Sáng ngày 6-8, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Quảng Nam tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (7-8-1912-7-8-2012).


Võ Chí Công - Người con xứ Quảng kiên cường, năng động, sáng tạo, nghĩa tình

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7-8-1912 - 7-8-2012)
Đăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top