THÔNG BÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NỮ CÔNG

Căn cứ tinh thần cuộc họp Ban nữ công trường Trường Đại học Sư phạm ngày 12/9/2012 về việc tổng kết công tác nữ công năm học 2011-2012 và đăng ký danh hiệu thi đua “2giỏi” năm học 2012-2013. Ban nữ công trường thông báo cho các công đoàn bộ phận được biết kế hoạch cụ thể như sau

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP                                                                            Độc lâp – tự do – hạnh phúc

            Số:                / TB-CĐ                                                                         Đà Nẵng, ngày        tháng 9 năm 2012
 
THÔNG BÁO
“V/v Tổng kết công tác nữ công năm học 2011 – 2012
và triển khai công tác nữ năm 2012-2013”

 
            Căn cứ tinh thần cuộc họp Ban nữ công trường Trường Đại học Sư phạm ngày 12/9/2012 về việc tổng kết công tác nữ công năm học 2011-2012 và đăng ký danh hiệu thi đua “2giỏi” năm học 2012-2013.
            Ban  nữ công trường thông báo cho các công đoàn bộ phận được biết kế hoạch cụ thể như sau
1/ Về tổng kết công tác nữ  công năm học 2011-2012:

 • Các Công đoàn bộ phận triển khai kế hoạc tổng kết và lập danh sách bình xét các danh hiệu thi đua nữ  “2 giỏi” năm học 2011-2012
 • Lập  danh sách đăng ký danh hiệu thi đua nữ  “2 giỏi” năm học 2012-2013
2/ Chỉ tiêu thi đua:
 • Tập thể nữ công đạt danh hiệu “2 giỏi” xuất sắc năm học 2011-2012:  20% tổng số đơn vị
 • Cá nhân nữ “2 giỏi” xuất sắc năm học 2011-2012: 10% trên tổng số nữ của đơn vị mình
3/ Triển khai công tác nữ công năm học 2012-2013
 • Chuẩn bị tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2012
 • Giao lưu Bóng chuyền nữ với đơn vị ngoài trường (dự kiến mời đội tuyển nữ Bóng chuyền trường Đại học Ngoại ngữ)
 • Các công đoàn bộ phạn tổ chức tọa đàm tại đơn vị mình
 • Khám sức khỏe cho CBVC và lao động nữ
 • Tổ chức tốt Rằm Trung thu cho các cháu (phát quà tặng)
 • Tổ chức lễ phát thưởng và quà cho các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2013
 • Tổ chức  kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2013
 • Tham gia tốt các hoạt động từ thiện năm học 2012-2013 do công đoàn cấp trên phát động.
4. Thời gian nộp hồ sơ thi đua:
            Chậm nhất là 16h ngày  21/9/2012 (thứ 6)
            Nhận được thông báo này, kính đề nghị các công đoàn bộ phận triển khai và thực hiện đúng đúng quy trình.
            Mọi sự chậm trễ Ban nữ công trường không chịu trách nhiệm
 
Nơi nhận                                                                                TM/ BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG

 • ĐU,BGH (để báo cáo)                                                      TRƯỞNG BAN
 • Các CĐBP (để thực hiện)
 • Lưu VP
 
tải văn bản tại đây
 
Tags: công đoàn   đại học   thông báo   tổng kết   công tác   nữ công   năm học   triển khai   ban trường   danh hiệu   thi đua   cho các   bộ phận   đơn vị   tổ chức   nbsp;                         trường   nbsp;     2012   nbsp  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top