Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng

Bao gồm các mẫu văn bản chuyển sinh hoạt Đảng

Hồ sơ gồm có:

1. MauDonChuyenSHD.doc

2. ban_kiem_diem_chuyen_SHD.doc

3. mau_nhan_xet_ve_dang_vien_du_bi.doc

4. TRICH_BIEN_BAN_HOP_LIEN_CHI_DOAN.doc

Ghi chú: - Mục 3, 4 áp dụng đối với đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt Đảng, để việc theo dõi được liên tục.

                - Đối với đảng viên kết nạp xong chuyển sinh hoạt Đảng ngay trong tháng thì không cần làm mẫu 3, 4

 

Tags:  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top