Trường Đại học Sư phạm tọa lac tại địa chỉ 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. Sinh viên, Cán bộ, Quý khách có thể liên hệ qua số điện thoại (+84)-236-3.841.323 hoặc email ued.help247@gmail.com.