Trường Đại học Sư phạm tọa lạc tại địa chỉ 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Sinh viên, Cán bộ, Quý khách có thể liên hệ qua số điện thoại (+84)-236-3.841.323; Fax: (+84)-236-3.841.953

 

Từ ngày 28/8/2017 Trường Đại học Sư phạm bắt đầu áp dụng hệ thống tổng đài điện thoại.  Cách gọi điện liên hệ công tác các đơn vị như sau:

Cách gọi từ các đơn vị bên ngoài đến văn phòng của Trường Đại học Sư phạm bấm: 0236.3841323 (số giao dịch chính của trường), sau đó nghe và làm theo hướng dẫn hoặc bấm số 101 gặp nhân viên trực tổng đài để được hướng dẫn;

 

STT

Đơn vị và cá nhân

Số máy lẻ

      1

Văn phòng TC-HC (Tổng đài)

101

      2

Trưởng phòng TC-HC

102

      3

P. Trưởng phòng TC-HC

103

      4

Phòng KH&HTQT

104

      5

Trưởng phòng KH&HTQT

105

      6

Phòng CTSV

106

      7

Trưởng phòng CTSV

107

      8

P. Trưởng phòng CTSV

108

  9

Phòng KHTC 1

109

 10

Trưởng phòng KHTC

110

 11

Phòng Đào tạo

111

 12

Trưởng phòng Đào tạo

112

 13

P. Trưởng phòng Đào tạo 1

113

 14

P. Trưởng phòng Đào tạo 2

114

 15

Phòng KT&ĐBCLGD

115

 16

Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

116

 17

Trưởng Thư viện

117

 18

Khoa Toán học

118

 19

Trưởng khoa Toán học

119

 20

Khoa Tin học

120

 21

Trưởng khoa Tin học

121

 22

Khoa Vật lý

122

 23

Trưởng khoa Vật lý

123

 24

Khoa Hóa học

124

 25

Trưởng khoa Hóa học

125

 26

Khoa Sinh học – Môi trường

126

 27

Trưởng khoa Sinh học – Môi trường

127

 28

Khoa Ngữ văn

128

 29

Trưởng khoa Ngữ văn

129

 30

Khoa Lịch sử

130

 31

Trưởng khoa Lịch sử

131

 32

Khoa Địa lý

132

 33

Trưởng khoa Địa lý

133

 34

Khoa Tâm lý Giáo dục

134

 35

Trưởng khoa Tâm lý Giáo dục

135

 36

Khoa GD Mầm non

136

 37

Trưởng khoa GD Mầm non

137

 38

Khoa GD Tiểu học

138

 39

Trưởng khoa GD Tiểu học

139

 40

VP Công đoàn và Hội Cựu chiến binh

140

 41

VP Đảng ủy

141

 42

Khoa GD Chính trị

142

 43

Trưởng khoa GD Chính trị

143

 44

Trưởng phòng CSVC

144

 45

Tổ Thanh Tra

145

 46

Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh viên

146

 47

VP Trung tâm BDNG và Trung tâm KHXHNV

147

 48

Phòng CSVC

148

 49

Tạp chí Khoa học, ĐHSP, ĐHĐN

149