Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin gửi đến các cán bộ giảng viên và sinh viên Thông tin học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Scholarship của chính phủ Indonesia năm 2016. Xin vui lòng xem tại link: http://knb.ristekdikti.go.id/aG9tZWRlcGFu và tệp đính kèm (KNB Guidebook 2016)