THÔNG BÁO SỐ 3

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc

“Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và dạy học”

             Kính gửi:…………………………………………………………………………….

            Tiếp theo Thông báo số 2 (Số: 517/TB-ĐHSP ngày 23 tháng 10 năm 2013) của trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và dạy học”, nay Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng xin gửi tiếp Thông báo số 3 với nội dung như sau:

1. Mc tiêu ca Hi tho

            Công bố những kết quả nghiên cứu mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo trong nhà trường.

 2. Ni dung ca Hi tho

              Hội thảo tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

                   - Ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục và dạy học ở trường Mầm non;

                   - Ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục và dạy học ở trường Tiểu học, Trung học;

                   - Ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục và dạy học ở trường Đại học, Cao đẳng;

                   - Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo giáo viên.

                   - Trong mỗi nội dung các tham luận có thể đi sâu vào các nội dung chi tiết như:

                            + Những lí do ứng dụng CNTT

                         + Những kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục và dạy học ở trường Mầm non, Tiểu học, Trung học

                            + Những yêu cầu mới của thực tiễn nhà trường đối với CNTT

                            + Những hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục và dạy học

                            + Các nội dung khác…

3.  Thành phần tham dự Hội thảo

          - Các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông và Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non, các chuyên gia của các Viện, các Trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam; các Sở Giáo dục và Đào tạo.

           - Các đại biểu có quan tâm.

4. Yêu cầu của toàn văn bài báo

         Bài báo cần tập trung vào các nội dung của Hội thảo đã qui định. Mỗi bài không quá 7 trang, được định dạng thống nhất: Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13 cho toàn bài, trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm) kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 20mm, lề dưới: 20mm, lề trái: 30mm, lề phải: 20mm. Giãn dòng: 1.3

           Bài báo khoa học gồm các nội dung

           Tên bài báo: Font chữ Time New Roman, cỡ chữ in hoa 13. Bên dưới là tên tác giả và tên đơn vị

           - Tóm tắt: Font chữ  Arial, cỡ chữ 10. Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh; không quá 200 từ. Từ khóa: 3-5 từ

          Cấu trúc bài báo cần có các tiểu mục sau đây: 1. Đặt vấn đề2. Giải quyết vấn đề3. Kết quả nghiên cứu và bình luận, kiến nghị - 4. Kết luận.  +Tài liệu tham khảo: được đánh số đặt trong ngoặc vuông.

           Cuối bài báo cần ghi rõ: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả để tiện liên lạc.

5. Thi hn gi bài báo và thời gian tổ chức Hội thảo

        Hiện nay BTC Hội thảo đã nhận được 68 bài viết tham dự và đã tiến hành công tác phản biện chu đáo. Đa số các bài bài đều có giá trị ứng dụng thực tiễn cao (chi tiết danh sách tại http://qlkh.ued.vn/?p=1186).

         Theo điều kiện của Nhà trường cũng như nguyện vọng của các cá nhân và đơn vị muốn được gia hạn thời gian nộp bài tham dự Hội thảo, nay Ban tổ chức thông báo thay đổi thời hạn nộp bài và thời gian tổ chức Hội thảo như sau:

        - Gửi bài báo toàn văn trước ngày 20/03/2014 (để BTC gửi Hội đồng khoa học phản biện và chọn đăng trong kỷ yếu Hội thảo). Bài viết không được đăng sẽ không hoàn trả bản thảo.

           - Thời gian tổ chức: Ngày 29 tháng 04 năm 2014

           - Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

                                459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

            Thư từ, bài viết gửi đến Ban tổ chức theo đường thư điện tử: 

                                 Email: ungdungcnttdh2013@gmail.com

            Mọi chi tiết về Hội thảo xin liên hệ :

                                 Cô: Phan Trương Hoàng My

                                 Phòng Khoa học, Sau Đại học & Hợp tác Quốc tế

                                 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng ; 459 Tôn Đức Thắng, Thành phố Đà Nẵng.

                                  ĐT: 0905. 370. 559

          Hoặc tham khảo trên website:http://www.ued.udn.vn ;  http://www.qlkh.ued.vn

         Hội thảo khoa học toàn quốc “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và dạy học” là một hoạt động có ý nghĩa đối với công tác giảng dạy và NCKH. Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, giáo viên, Cán bộ quản lý và nghiên cứu viên của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT, các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc quan tâm hỗ trợ, gửi bài báo và tham dự Hội thảo để Hội thảo thu được những thành quả tốt đẹp.

          Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC

           Xem chi tiết thông báo Tại đây.