THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc

“Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo” 

Kính gửi:…………………………………………………… Căn cứ Thông báo số 1 Số 364/TB-KH ngày 29 tháng 07 năm 2013 của trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo” Nay Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng xin gửi tiếp Thông báo số 2 với nội dung như sau: 1.Mc tiêu ca Hi tho Công bố những kết quả nghiên cứu mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường  2. Nội dung của Hội thảo Hội thảo tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động GD và dạy học ở trường Mầm non. - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động GD và dạy học ở trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động GD và dạy học ở trường Đại học, Cao đẳng. - Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo giáo viên. 3. Thành phần tham dự Hội thảo - Các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng, Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, các chuyên gia của các Viện, các Trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam; các Sở Giáo dục và Đào tạo. - Các đại biểu có quan tâm.  4. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Hội thảo  Thời gian:      Ngày 5 & 6 tháng 3 năm 2014  - Địa điểm:        Hội trường tầng 5 nhà A5 Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng,  459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.    5. Yêu cầu của toàn văn bài báo Bài báo cần tập trung vào các nội dung của Hội thảo đã qui định. Mỗi bài không quá 7 trang, được định dạng thống nhất: Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13 cho toàn bài, trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm) kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 20mm, lề dưới: 20mm, lề trái: 30mm, lề phải: 20mm. Giãn dòng: 1.3 Bài báo khoa học gồm các nội dung:  -Tên bài báo: Font chữ Time New Roman, cỡ chữ in hoa 13. Bên dưới là tên tác giả và tên đơn vị -Tóm tắt: Font chữ  Arial, cỡ chữ 10. Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh; không quá 200 từ. Từ khóa: 3-5 từ Cấu trúc bài báo cần có các tiểu mục sau đây: 1. Đặt vấn đề2. Giải quyết vấn đề3. Kết quả nghiên cứu và bình luận, kiến nghị - 4. Kết luận.  +Tài liệu tham khảo: được đánh số đặt trong ngoặc vuông. Cuối bài báo cần ghi rõ: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả để tiện liên lạc. 6. Thời hạn gửi bài báo và đăng ký tham dự - Gửi bài báo toàn văn trước ngày 15/01/2014 (để BTC gửi Hội đồng khoa học phản biện và chọn đăng trong kỷ yếu Hội thảo). Bài viết không được đăng sẽ không hoàn trả bản thảo. - Đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 15/02/2014 - Gửi giấy mời dự Hội thảo trước ngày   25/02/2014 Thư từ, bài viết gửi đến Ban tổ chức theo đường thư điện tử: Email: ungdungcnttdh2013@gmail.com Mọi chi tiết về Hội thảo xin liên hệ trực tiếp: Cô: Phan Trương Hoàng My Phòng Khoa học, Sau Đại học & Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 459 Tôn Đức Thắng, Thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0905. 370. 559 Hoặc  tham khảo trên website: http://www.ued.udn.vn Hội thảo khoa học toàn quốc “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo” là một hoạt động có ý nghĩa đối với công tác giảng dạy và NCKH. Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên và nghiên cứu viên trẻ của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT, các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc quan tâm hỗ trợ, gửi bài báo và tham dự Hội thảo khoa học nói trên. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý vị đối với Hội thảo.   Nơi nhận:                                                                                                    TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - Các trường Đại học, Cao đẳng, các Sở   GD&ĐT;                                        HIỆU TRƯỞNG - Các đơn vị liên quan;                                                                                                (Đã ký) - BGH (báo cáo); - Đoàn TN (thực hiện); - Lưu: HC,KH.                                                                                                    PGS.TS. LÊ QUANG SƠN