THÔNG BÁO SỐ 2

 HỘI NGHỊ “SINH VIÊN NCKH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC” – LẦN THỨ 7 

Kính gửi: ……………………………………………………………….

Năm 2014, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc” – Lần thứ 7.

1.Mục tiêu Hội nghị: -Tạo diễn dàn trao đổi khoa học cho sinh viên các trường đại học sư phạm và trường đại học có khoa sư phạm; - Nhằm trao đổi, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học giai đoạn sắp tới. 2. Ni dung: - Các báo cáo tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học của các trường. - Các báo cáo về kinh nghiệm tổ chức, giải pháp thúc đẩy hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học. - Các kết quả nghiên cứu mới của sinh viên về các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Giáo dục, Khoa học xã hội và Nhân văn… 3. Thành phần tham gia Hội nghị  Các cán bộ quản lý, giảng viên hướng dẫn và sinh viên các trường sư phạm các khoa sư phạm thuộc các trường Đại học trên toàn quốc 4. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị Thời gian: Dự kiến hai ngày 18 - 19 tháng 10 năm 2014 Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, . thành phố Đà Nẵng. 5. Thể lệ gửi bài  Thời gian gửi bài: Trước ngày  15  tháng  9  năm 2014 Yêu cầu bài báo: Mỗi bài báo không quá 7 trang đánh máy cỡ chữ 12, viết bằng tiếng Việt (phông chữ Times New Roman), cách trên, cách dưới 2.5cm, lề trái 3.0cm, lề phải 2.0cm. dãn cách dòng 1.2 cm. Nội dung bài báo gồm các nội dung sau đây: - Tóm tắt: nêu tóm tắt ý tưởng nội dung bài báo, phản ảnh đầy đủ các kết quả mới của bài báo bằng tiếng Việt (Không quá 150 từ) - Đặt vấn đề: tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề - Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu - Kết quả nghiên cứu và bàn luận - Kết luận - Tại liệu tham khảo: Phần tài liệu tham khảo chỉ nêu các tài liệu chính xếp theo a,b,c thứ tự như sau: Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (năm xuất bản), tên sách, hoặc luận văn, trang, Nhà xuất bản. Cuối bài báo ghi rõ họ và tên tác giả, khoa, trường số điện thoại, địa chỉ Email. 6. Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo: Phòng Khoa học, Sau Đại học và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng E-mail: khoahocspdn@gmail.com Liên  hệ trực tiếp để biết thêm thông tin: Trang Web Trường Đại hoc Sư phạm, ĐH Đà Nẵng. Đ/c Phạm Thị Thanh Mai – CV phòng KH, SĐH&HTQT, DĐ: 0935613942 Đ/c Nguyễn Huy Bình – Phó Trưởng phòng KH,SĐH&HTQT, DĐ: 0905122 837 Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng kính mời các nhà khoa học, cán bộ quản  lí, giảng viên, sinh viên các Trường Đại học Sư phạm, Khoa Sư phạm thuộc các trường Đại học trong cả nước gửi báo cáo và tham dự Hội nghị. Trân trọng cảm ơn! Xem chi tiết thông báo tại đây