Thông báo chương trình học bổng dành cho tiến sĩ  của Trường FCU, Đài Loan

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng xin gửi đến Thầy cô và các bạn sinh viên chương trình học bổng dành cho tiến sĩ của Trường FCU, Đài Loan.

Yêu cầu Năng lực tiếng anh (Dành cho ứng viên Tiến sĩ thuộc trường có liên kết đào tạo với FCU, trong đó có Đà Nẵng):

- Đối với khối ngành Business:

+ TOEIC: 600 điểm trở lên

+ IELTS: 5.5 trở lên

+ TOEFL: 520 điểm trở lên

- Đối với khối ngành Engineering:

+ TOEIC: 550 điểm trở lên

+ IELTS: 5.0 trở lên

+ TOEFL: 490 điểm trở lên

Thông tin đăng ký xin gửi về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trước ngày 14/4/2016.