Quy định thực tập sư phạm hệ chính quy, đào tạo theo tín chỉ theo mô hình trường thực hành sư phạm vệ tinh. Sinh viên tải về và tham khảo quy định và biểu mẫu tại địa chỉ: http://daotao.ued.udn.vn/?p=1471