Tổ Thanh tra - Pháp chế

Dinh Xuan Lam
TỔ TRƯỞNG
ThS. Đinh Xuân Lâm
Địa chỉ Web: http://ued.udn.vn/thanh-tra-phap-che/
I. Chức năng
 1. Tổ Thanh tra – Pháp chế là tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu nhằm giúp Hiệu trưởng phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của trường; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong trường thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của trường theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ Thanh tra – Pháp chế tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong Nhà trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong nhà trường và thực hiện những công tác khác được giao.

II. Nhiệm vụ
 1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật;
 2. Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;
 3. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
 4. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;
 5. Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;
 6. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của Hiệu trưởng và thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định của Nhà nước và quy định nội bộ trong ĐHĐN và Trường ĐHSP;
 7. Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của trường, bảo đảm cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.
 8. Giúp Hiệu trưởng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trường, của cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên, học viên trong trường.
 9. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của trường cho cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên, học viên trong trường; phối hợp với phòng chức năng trong trường kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm.
 10. Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.
 11. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng . 
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
III. Cơ cấu
Danh sách cán bộ - viên chức
TT Họ và tên Chức danh Điện thoại di động E.mail
1 ThS. Đinh Xuân Lâm Tổ trưởng 0906.434275 dxlam@ued.udn.vn
2 CN. Nghiêm Văn Bình Chuyên viên 0936.083217 nvbinh@ued.udn.vn
3 ThS. Võ Tá Trung Chuyên viên 0905.683399 vttrung@ued.udn.vn
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây