Thời gian: Từ ngày 22/02/2016 đến 28/03/2016

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC

Tuần 09/2016 (từ ngày 22/02 đến 28/02/2016)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI-22/02

08h00

BGH làm việc với Khoa Toán

BGH; Phòng TC-HC; BCN Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐBP, Các TBM và Tiến sĩ thuộc Khoa.

Phòng họp A5

BGH

09h30

BGH làm việc với Khoa Tin học

BGH; Phòng TC-HC; BCN Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐBP, Các TBM và Tiến sĩ thuộc Khoa.

Phòng họp A5

BGH

14h00

BGH làm việc với Khoa Vật lý

BGH; Phòng TC-HC; BCN Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐBP, Các TBM và Tiến sĩ thuộc Khoa.

Phòng họp A5

BGH

15h30

BGH làm việc với Khoa Hóa học

BGH; Phòng TC-HC; BCN Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐBP, Các TBM và Tiến sĩ thuộc Khoa.

Phòng họp A5

BGH

16h00

Họp HĐ xét tư cách dự thi tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo học từ xa, ngành Giáo dục Tiểu học cho lớp TD21.1DTG (Trà Vinh) & TD21.1TTN (T.T.Huế)

Theo QĐ số 266/QĐ-ĐHĐN ngày 18/01/2016 và QĐ số 695/QĐ-ĐHĐN ngày 17/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN.

P 207, Khu A, 41 Lê Duẩn

Chủ tịch HĐ

16h30

Lễ tổng kết khóa cũ và khai giảng khóa mới “Lớp tiếng Nhật miễn phí dành cho sinh viên ĐHĐN”

Đại diện LĐ Phòng CTSV; Các SV có liên quan.

P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

Ngô Văn Dưỡng

BA-23/02

07h30

Khai mạc Hội thảo CDIO 01 trong khuôn khổ Dự án CDIO tại ĐHĐN và các Trường thành viên.

GV tham gia Dự án thuộc các Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN, CĐCN, CĐCNTT và Cơ quan ĐHĐN.

Tr tâm Học liệu ĐHĐN

54 NL Bằng

Ban điều hành

dự án CDIO

Trường ĐHBK

08h00

BGH làm việc với Khoa Sinh - MT

BGH; Phòng TC-HC; BCN Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐBP, Các TBM và Tiến sĩ thuộc Khoa.

Phòng họp A5

BGH

09h30

BGH làm việc với Khoa Ngữ Văn

BGH; Phòng TC-HC; BCN Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐBP, Các TBM và Tiến sĩ thuộc Khoa.

Phòng họp A5

BGH

09h30

Tiếp và làm việc với GS. Colleen Kawalilak Trường ĐH Calgary – Canada.

BGH; Phòng KH&HTQT; BCN Khoa TLGD và Khoa GD Tiểu học.

Phòng khách Quốc tế A5

BGH

09h30

Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Kansai, Nhật Bản

Ban HTQT; Các sinh viên có liên quan.

P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn

Trưởng ban HTQT

10h40

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ triển khai Dự án CDIO tại ĐHĐN.

Hiệu trưởng; Đại diện LĐ Khoa, Phòng KT&ĐBCLGD, Đào tạo thuộc các Trường tham gia Dự án; GV tham gia hội thảo CDIO 01.

Hội trường F Tr. ĐHBK

BGH Tr ĐHBK

 

 

14h00

BGH làm việc với Khoa Lịch sử

BGH; Phòng TC-HC; BCN Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐBP, Các TBM và Tiến sĩ thuộc Khoa.

Phòng họp A5

BGH

15h30

BGH làm việc với Khoa Địa lý

BGH; Phòng TC-HC; BCN Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐBP, Các TBM và Tiến sĩ thuộc Khoa.

Phòng họp A5

BGH

TƯ-24/02

07h30

Hội thảo CDIO 01 (ngày thứ hai) trong khuôn khổ Dự án CDIO tại ĐHĐN và các Trường thành viên

GV tham gia Dự án thuộc các Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN, CĐCN, CĐCNTT và Cơ quan ĐHĐN.

Tr tâm học liệu ĐHĐN

54 NL Bằng

Ban Điều hành

Dự án CDIO

Trường ĐHBK

09h30

BGH làm việc với Khoa GD Tiểu học

BGH; Phòng TC-HC; BCN Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐBP, Các TBM và Tiến sĩ thuộc Khoa.

Phòng họp A5

BGH

14h00

BGH làm việc với Khoa GD Mầm non

BGH; Phòng TC-HC; BCN Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐBP, Các TBM và Tiến sĩ thuộc Khoa.

Phòng họp A5

BGH

15h00

Họp UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP

Như bên; Mời Đ/chí phụ trách VP Đảng ủy.

Phòng Truyền thồng A5

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

15h00

Họp BTC Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015

Theo QĐ số 04/QĐ-ĐHĐN ngày 04/01/2016 của Giám đốc ĐHĐN.

P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

NĂM-25/02

08h00

BTV Đảng ủy làm việc với BTV Công đoàn Trường ĐHSP.

Như bên

Phòng họp A5

Bí thư Đảng ủy

08h45

BTV Đảng ủy làm việc với BTV Đoàn TN Trường ĐHSP.

Như bên

Phòng họp A5

Bí thư Đảng ủy

09h30

BTV Đảng ủy làm việc với BCH Hội CCB Trường ĐHSP.

Như bên

Phòng họp A5

Bí thư Đảng ủy

14h00

Họp Đảng ủy Trường ĐHSP mở rộng.

Như bên; Mời đ/chí Hiệu trưởng, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch Hội CCB Trường

Phòng họp A5

Bí thư Đảng ủy

14h00

Hội nghị nâng cao năng lực tổ chức bồi dưỡng NVSP cho giáo sinh thực tập theo mô hình Trường Thực hành sư phạm vệ tinh.

BGH; Đại diện LĐ các Phòng, Khoa có tham gia công tác TTSP; Đại diện BGH và GV hướng dẫn các Trường Thực hành sư phạm vệ tinh.

P. Hội thảo tầng 3, Nhà A

BGH

14h00

Họp BTC Kỳ thi “Sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2016”

Theo QĐ số: 692/QĐ-ĐHĐN ngày 17/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN; Mời Trưởng phòng CTSV các Trường.

P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

15h30

Họp bàn về phương án sử dụng thiết bị tại Nhà tập TDTT đa năng.

Đại diện BGH; Đại diện LĐ các Phòng TC-HC, CTSV, KH-TC; Đại diện BTV Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Mời anh Trịnh Ngọc Đương.

Phòng họp A5

Phó Hiệu trưởng Lưu Trang

SÁU-26/02

08h00

Họp bàn công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC.

P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Họp thống nhất phương án triển khai ôn tập và thi Tiếng Anh - B1

BGH; Đại diện Lãnh đạo Phòng ĐT, KH-TC, ThS. Lê Doãn Cang.

Phòng họp A5

Phó Hiệu trưởng Lê Quang Sơn

BẢY-27/02

 

 

 

 

 

CN-28/02

Cả ngày

Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt năm 2016

BCH Đoàn TN - Hội SV ĐHĐN; BCH Đoàn TN - Hội SV các đơn vị trực thuộc; ĐVTN tham dự chương trình tập huấn; Đại biểu có giấy mời.

Khu Tượng đài 2/9 và Khu du lịch Cảng Tiên Sa ĐN

Bí thư Đoàn

ĐHĐN

             

 

 

 


Đăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top