Thời gian: Từ ngày 15/02/2016 đến 21/02/2016

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC

Tuần 07/2016 (từ ngày 08/02/2016 đến 14/02/2016)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI-08/02

 

 

 

 

 

BA-09/02

NGHỈ TẾT BÍNH THÂN – 2016

(Từ ngày 08/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016)

TƯ-10/02

NĂM-11/02

SÁU-12/02

BẢY-13/02

CN-14/02

             

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC

Tuần 08/2016 (từ ngày 15/02/2016 đến 21/02/2016)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI-15/02

08h30

Gặp mặt đầu Xuân Bính Thân – 2016 và Chúc mừng tân Giáo sư, tân Phó Giáo sư và tân Tiến sĩ năm 2015

Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Các tân Giáo sư, tân Phó Giáo sư, tân Tiến sĩ 2015 (theo giấy mời).

Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

09h30

BGH gặp mặt CBVC các đơn vị đầu Xuân Bính Thân - 2016

CBVC các đơn vị

VP các đơn vị

BGH

BA-16/02

15h00

Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN

Các thành viên Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN theo QĐ số 6254/QĐ-ĐHĐN ngày 30/10/2014 của Giám đốc ĐHĐN; Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN theo QĐ số 6255/QĐ-ĐHĐN ngày 30/10/2014 của Giám đốc ĐHĐN.

P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

TƯ-17/02

 

 

 

 

 

NĂM-18/02

 

 

 

 

 

SÁU-19/02

 

 

 

 

 

BẢY-20/02

 

 

 

 

 

CN-21/02

 

 

 

 

 

             

 

 

 


Đăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top