Thời gian: Từ ngày 13/02/2017 đến 19/02/2017

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC

Tuần 28 năm học 2016-2017 (từ ngày 13/02/2017 đến 29/02/2017)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI-13/02

 

9h00

Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA cho hai chương trình Điện tử -Viễn thông và Hệ thống nhúng Trường ĐHBK

Hiệu trưởng; Đại diện Lãnh đạo: P. KT&ĐBCLGD, Phòng ĐT;

 

Hội trường F

Tr. ĐHBK

Hiệu trưởng

Trường ĐHBK

 

15h30

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

14h00

Tiếp và làm việc với trường Catholic University

BGH; Trưởng phòng KH&HTQT.

Phong họp A5

Ban Giám hiệu

15h00

Tiếp và làm việc với trường Catholic University

BGH; Trưởng phòng KH&HTQT; BCN Khoa Tâm lý - Giáo dục.

Phong họp A5

Ban Giám hiệu

BA-14/02

07h30

Họp xét học vụ học kỳ 1 NH 2016-2017.

BGH; Đại diện LĐ các Phòng chức năng; Chuyên viên các Phòng: ĐT, CTSV, KHTC, KT&ĐBCLGD; Đại diện BCN và Giáo vụ các Khoa.

Phòng họp A5

Ban Giám hiệu

09h00

Họp bàn triển khai tiếp các công việc hoàn thiện Đề án cấp CC Tin học theo Thông tư 03 của Bộ TTTT

BGH, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng TC-HC; BCN Khoa Tin học.

Phòng họp A5

Ban Giám hiệu

10h00

Họp BTV Đảng ủy Trương ĐHSP

Như bên

Phòng họp A5

Bí thư Đảng ủy

14h00

Họp HĐ xét hồ sơ đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính.

Theo QĐ số 425/QĐ-ĐHĐN

ngày 09/02/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

15h00

Gặp mặt cán bộ làm công tác công đoàn Trường ĐHSP đầu Xuân Đinh Dậu 2017

BCH Công đoàn; Chủ tịch CĐBP; Kế toán, Thủ quỹ, Cán bộ VP Công đoàn

Phòng họp A5

Chủ tịch Công đoàn

15h00

Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN

Như bên

P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội SV ĐHĐN

TƯ-15/02

8h00

Hội thảo Tập huấn triển khai phương pháp đào tạo theo Dự án Kết nối Mekong thông qua giáo dục và đào tạo

Theo CV số 129/ĐHĐN-HTQT ngày 09/01/2017 của Giám đốc ĐHĐN

Phòng 601

Viện NC&ĐT Việt-Anh

Giám đốc ĐHĐN

08h00

Họp BTK Hội SV Trường ĐHSP

Như bên

P Truyền thống

Chủ tịch Hội SV

9h00

Họp Hội đồng thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Quan hệ Đại học và Doanh nghiệp trực thuộc ĐHĐN

Theo QĐ số 424/QĐ-ĐHĐN ngày 09/02/2017 của Giám đốc ĐHĐN

P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

Nguyễn Ngọc Vũ

NĂM-16/02

8h00

Hội thảo Tập huấn triển khai phương pháp đào tạo theo Dự án Kết nối Mekong thông qua giáo dục và đào tạo

Theo CV số 129/ĐHĐN-HTQT ngày 09/01/2017 của Giám đốc ĐHĐN

Phòng 601

Viện NC&ĐT Việt-Anh

Trưởng Ban KHCN&MT

8h00

Họp BTC tư vấn tuyển sinh năm 2017.

 Theo QĐ số 461/QĐ-ĐHĐN ngày 10/02/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

Đoàn Quang Vinh

14h00

Họp Tổ triển khai các nhiệm vụ theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 đối với kinh phí bổ sung năm 2016

Theo QĐ số 397/QĐ-ĐHĐN ngày 07/02/2017 của Giám đốc ĐHĐN; Các GV tham gia giảng dạy theo Kế hoạch số 410/KH-ĐHĐN ngày 08/02/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

SÁU-17/02

08h00

Họp HĐ đánh giá Thuyết minh và tuyển chọn cá nhân thực hiện đề tài cấp Trường năm 2017

Theo quyết định số 110/QĐ-ĐHSP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng trường ĐHSP

Phòng họp A5

Chủ tịch HĐ

8h00

Họp bàn triển khai dự án MIRE giữa ĐHĐN và ĐH Nice Sophia Antipolis

Phụ trách các nhóm TRT của eHealth;

 

P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn

Trưởng ban KHCN&MT

8h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS  Lê Xuân Văn, ngành Hóa hữu cơ, Mã số: 62.44.01.14 (Mã số cũ: 60.44.27.01)

Theo QĐ số 198/QĐ-ĐHĐN, ngày 17/01/2017 của Giám đốc ĐHĐN; Các cá nhân có quan tâm.

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch HĐ

BẢY-18/02

14h00

Hội nghị “Triển khai thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành Cử nhân Tâm lý học theo mô hình trường thực hành sư phạm vệ tinh”

BCN, GV hướng đãn Khoa TLGD; Đại diện BGH, GV hướng dẫn các Trường vệ tinh (theo giấy mời); SV ngành Tâm lý GD.

Phòng Hội thảo tầng 3 nhà A5

Trưởng khoa TLGD

CN-19/02

 

 

 

 

 

             

 


Đăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top