ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC

Tuần 24 năm học 2017-2018

từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

15/01

8h00

Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

BGH; Trưởng các Phòng, Khoa; Tổ trưởng các Tổ trực thuộc; Chủ tịch CĐ Trường; Bí thư Đoàn TN; Đ/chí Trương Thị Thảo - Phó Trưởng phòng TC-HC (Đề nghị các đơn vị dự họp đúng thành phần)

Phòng họp A5

Hiệu trưởng

 

10h00

Họp BTV Đoàn TN Trường ĐHSP

Như bên

Phòng họp A5

Bí thư

Đoàn TN

 

14h00

Họp bàn công tác tư vấn tuyển sinh năm 2018

Trưởng Phòng Đào tạo;

 

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

Nguyễn Ngọc Vũ

BA

16/01

7h30

Nhập học sau đại học K36

Theo TB số 39/TB-ĐHSP ngày 09/1/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP

Tầng 1, Nhà A6

Ban Tổ chức

10h00

Lễ khai giảng sau đại học K36

BGH; Lãnh đạo các Phòng chức năng; BCN các Khoa Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh-MT, Ngữ Văn, Lịch sử, TLGD, GDTH, GDMN; Các NCS và học viên cao học k36; CBGV có quan tâm.

Hội trường tầng 2, Nhà A6

BGH

13h30

Họp liên tịch giữa BTV Đảng ủy ĐHĐN với BTV Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

 

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

14h30

Họp liên tịch giữa BTV Đảng ủy ĐHĐN với BTV Đoàn Thanh niên ĐHĐN

- Như bên;

- Mời đ/c Nguyễn Đức Tiến, ĐUV Đảng ủy ĐHĐN phụ trách công tác Đoàn, HSSV.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

15h30

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

16h30

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

18h00

Buổi giới thiệu thông tin du học của trường FLA, Nhật Bản

- ĐHĐN: Ban HTQT;

- Các sinh viên có quan tâm.

Phòng 8013

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng ban HTQT

17/01

8h00

Tổ kiểm tra UBKT Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Đảng ủy ĐHĐN

- Tổ kiểm tra UBKT Thành ủy;

- Đại diện Thường trực Đảng ủy ĐHĐN;

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Tổ kiểm tra

 

14h00

Họp đánh giá công tác tiếp nhận Hệ thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo trường Đại học Sư phạm

Phó Hiệu trưởng: Võ Văn Minh; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách tiếp nhận phần mềm của các phòng: Đào tạo, TCHC, CSVC, CTSV, KHTC, KT&ĐBCLGD; Chuyên viên phụ trách tiếp nhận phần mềm

Phòng họp A5

P. Hiệu trưởng

Võ Văn Minh

 

14h00

 

Kiểm tra tài chính Công đoàn ĐHĐN năm 2017

Ủy ban Kiểm tra, Ban Tài chính,

VP Công đoàn ĐHĐN.

VP Công đoàn

41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHĐN

 

15h30

 

Họp BTV Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

 

VP Công đoàn

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

 

16h00

Họp bàn Kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sinh viên

- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ; Thường trực Đoàn ĐHĐN; đại diện lãnh đạo: Ban KHCN&MT, Ban CTHSSV;

- Đại biểu có giấy mời.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

NĂM

18/01

8h00

(Cả ngày)

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII và Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Theo Kế hoạch số 647-KH/BTV,

ngày 08/01/2018 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Ban Tổ chức

 

8h00

 

Khai mạc và bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 31, ngành Quản lý giáo dục

Theo QĐ từ số 1619/QĐ-ĐHSP đến 1629/QĐ-ĐHSP ngày 28/12/2017 về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; CBGV có quan tâm.

Phòng 303, 304 Nhà A5

Chủ tịch HĐ

SÁU

19/01

8h00

Ban ĐBCLGD - ĐHĐN kiểm tra tình hình cải tiến chất lượng của Trường ĐHSP theo các khuyến nghị của Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQG Hà Nội đợt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm học 2015 - 2016.

Đại diện BGH; Phòng KT&ĐBCLGD; Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Tổ trực thuộc (theo Công văn số 18/ĐHĐN-ĐBCLGD của Đại học Đà Nẵng ngày 03/01/2018)

Phòng họp A5

BGH

10h00

Họp bàn về quản lý giáo trình, TLTK

Ban Giám hiệu; Trưởng các Phòng KH&HTQT, Đào tạo, Kế hoạch tài chính, Cơ sở vật chất; Tổ trưởng Tổ Thư viện; Chuyên viên phụ trách giáo trình Phòng KH&HTQT

Phòng họp A5

Phó Hiệu trưởng Võ văn Minh

14h00

Gặp mặt CBVC nghỉ hưu năm 2017

BGH; Đại diện BTV Công đoàn Trường; Lãnh đạo Phòng TC-HC; CBVC nghỉ hưu trong năm 2017 (theo Giấy mời)

Phòng họp A5

BGH

15h00

Gặp mặt CBVC nghỉ hưu Trường ĐHSP nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018.

BGH; Đại diện BTV Công đoàn Trường; Lãnh đạo Phòng TC-HC; CBVC nghỉ hưu Trường ĐHSP (theo Giấy mời)

Hội trường tầng 2, Nhà A6

BGH

BẢY

20/01

 

 

 

 

 

CN

21/01