Bản tin do Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng thực hiện.