Phòng công tác sinh viên

1. Thông tin đơn vị

Đơn vị

Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Bí thư:

ThS. Trương Trung Phương

Địa chỉ website: dtn.ued.udn.vn
Điện thoại: (0236) 3841323

1.1. Ban Thường vụ

- Bí thư:                ThS. Trương Trung Phương

- Phó Bí thư:         ThS. Trịnh Quỳnh Đông Nghi

- Phó Bí thư:         ThS. Đàm Minh Anh

- Phó Bí thư:         CN. Nguyễn Viết Hải Hiệp

- Ủy viên:              ThS. Tăng Chánh Tín

- Ủy viên:               CN. Phan Liễn

- Ủy viên:               ThS. Nguyễn Thị Lệ Quyên

1.2. Ủy viên Ban chấp hành

 1. Đ/c Hồ Thanh Hải - UVBCH, thành viên Ban phong trào
 2. Đ/c Nguyễn Thanh Lâm - UVBCH, thành viên Ban phong trào
 3. Đ/c Lê Thị Phương - UVBCH, thành viên Ban phong trào
 4. Đ/c Phạm Thị Tú Trinh - UVBCH, thành viên Ban phong trào
 5. Đ/c Ngô Minh Đức - UVBCH, Bí thư Liên Chi đoàn Hóa học, thành viên Ban học tập, NCKH
 6. Đ/c Trần Thị Huyền Linh - UVBCH; thành viên Ban học tập, NCKH
 7. Đ/c Lê Sao Mai - UVBCH; Bí thư Liên Chi đoàn Giáo dục Tiểu học; thành viên Ban học tập, NCKH
 8. Đ/c Hồ Ngọc Tú - UVBCH; Bí thư Liên Chi đoàn Tin học; thành viên Ban học tập, NCKH
 9. Đ/c Lê Văn Đông - UVBCH; thành viên Ban thi đua, khởi nghiệp sinh viên
 10. Đ/c Phạm Thị Mỹ - UVBCH; thành viên Ban thi đua, khởi nghiệp sinh viên
 11. Đ/c Đặng Văn Nho - UVBCH; thành viên Ban thi đua, khởi nghiệp sinh viên
 12. Đ/c Lê Quang Nghĩa - UVBCH; thành viên Ban thi đua, khởi nghiệp sinh viên
 13. Đ/c Nguyễn Thị Kim Thoa - UVBCH; Phó trưởng ban Ban văn nghệ
 14. Đ/c Trần Thị Anh Mỹ - UVBCH; thành viên Ban văn nghệ

Địa chỉ website:       dtn.ued.udn.vn

Số điện thoại: (0236) 3841323