Nhằm tiến tới hợp tác về đào tạo đại học và sau đại học ngành Công tác xã hội, sáng ngày 11/04, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Trường Đại học Catholic, Hoa Kỳ.

10/10/2016 00:00