Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cùng phối hợp với các cơ quan khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học trong cả nước tổ chức Hội nghị quốc gia lần thứ X – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin tại Hội trường tầng 5 – Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN.

19/08/2017 14:38

(VH-NN) Sáng ngày 30/12/2016 tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương, (số 29 chùa Hội Khánh, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã diễn ra hội thảo khoa học Văn học Phật giáo Việt Nam - Thành tựu và những định hướng nghiên cứu mới do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM kết hợp với Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam - Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng tổ chức. Công tác chuẩn bị nội dung Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo và Khoa Văn học và Ngôn ngữ của Trường chịu trách nhiệm.

03/01/2017 00:06

Tiếp theo Thông báo số 2 (Số: 517/TB-ĐHSP ngày 23 tháng 10 năm 2013) của trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và dạy học”, nay Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng xin gửi tiếp Thông báo số 3 với nội dung ...

10/10/2016 00:00