Từ ngày 18/07 đến ngày 29/07, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã kết hợp với Học viện Aarhus, Đan Mạch và Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (MPA) đã tổ chức lớp học mùa hè cho sinh viên.

10/10/2016 00:00

ĐH tiểu bang Indiana - Hoa Kỳ đã mang đến vở nhạc kịch ấn tượng với tựa đề “Company- Tình bằng hữu” vào tối ngày 17/05/2016 tại Hội trường A5, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng.

22/05/2016 10:08