Nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu về môi trường và bảo tồn thiên nhiên, sáng ngày 15/09/2016, Khoa Sinh – Môi trường thuộc Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng và Hội Động vật học Frankfurt (CHLB Đức) đã khai mạc Khóa Tập huấn Bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam.

10/10/2016 00:00