ETEP

ETEP

GD&TĐ - Sáng nay, (9/12), trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo quốc tế về Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các trường trung học và giảng viên của các cơ sở đào tạo giáo viên trên thế giới.

10/12/2017 00:00

Hội nhập và đổi mới là xu thế phát triển tất yếu, là vấn đề sống còn trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD những năm qua đã tác động mạnh mẽ đến các trường đại học, nhất là các trường đào tạo sư phạm. Hội thảo khoa học Quốc tế về “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm” do trường ĐHSP Đà Nẵng tổ chức sáng nay(9/12),đã tạo ra diễn đàn học thuật khá hữu ích, thiết thực để các nhà khoa học, các nhà giáo, nhà quản lý trong và ngoài nước trao đổi kinh nghiệm, đề xuất mô hình, quy trình, giải pháp đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ở các trường sư phạm.

10/12/2017 00:00

Sứ mạng của trường sư phạm là đào tạo và phát triển liên tục đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục, phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục. Sứ mạng này không thể được thực hiện nếu tách rời trường sư phạm với hệ thống phổ thông.

28/11/2017 00:00

GD&TĐ - Hôm nay (16/7), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ làm việc với Ban quản lý dự án Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

21/11/2017 00:00

Ngày 24/11/2016, tại Học viện Quản lý giáo dục, chương trình ETEP (Enhancing Teacher Education Program), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học “Chuẩn hiệu trưởng và phát triển chương trình, tài liệu, tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông”.

21/11/2017 00:00

Nhằm mục đích tạo sự liên kết giữa các địa phương, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo; bàn phương hướng phát triển liên kết đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới và sự nghiệp đổi mới giáo dục. Sáng 3/6 tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Liên kết đào tạo.

15/11/2017 00:00