Hiện nay, Trường có 12 khoa đào tạo gồm 30 chuyên ngành bậc đại học, 16 chuyên ngành Thạc sĩ, 03 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ.

27/03/2017 11:13