Sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm có thể đảm nhận nhiều vị trí công tác từ giảng dạy các cấp cho đến làm việc tại các cơ sở nghiên cứu khoa học, các công ty, tổ chức, và nhiều vị trí khác

27/03/2017 11:04