Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo cán bộ có trình độ cao về khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội – nhân văn đáp ứng nhu cầu xã hội, cung ứng nguồn nhân lực cho các địa phương trong cả nước; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; góp phần đưa nền giáo dục Việt Nam lên ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

12/12/2016 00:00

Sau hơn 6 tuần thực tập (từ ngày 13/2/2012 đến ngày 25/03/2012), Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN đã tổ chức:”Hội nghị Tổng kết công tác Thực tập Sư phạm năm học 2011-2012” tại một số trường THPT,THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vào ngày 11/5.

10/10/2016 00:00

Nhận thức tầm quan trọng của công việc thực tập ở khối cử nhân và vấn đề sinh viên khối cử nhân thực tập luôn gắn liền với việc xin việc làm, ngày 24/5 Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN tổ chức: “Hội nghị tổng kết công tác thực tập khối cử nhân năm học 2011- 2012” tại các cơ quan nhà máy, xí nghiệp, các công ty, các cơ sở sản xuất, các trung tâm nghiên cứu khoa học trên cả nước.

10/10/2016 00:00

Thông báo dành cho Những sinh viên chưa đăng ký được học phần Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 trong đợt này sẽ được giải quyết bổ sung vào lớp riêng theo từng cụm nhất định. Từ ngày 26/06/2012 đến ngày 28/06/2012 sinh viên đến phòng Đào tạo để bổ sung học phần Tiếng Anh.

10/10/2016 00:00

Sau đợt triển khai đầu tiên, chiều ngày 18/8, Trường ĐH Sư phạm và Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết “Kinh nghiệm triển khai mô hình Trường thực hành sư phạm vệ tinh” nhằm rút kinh nghiệm và xây dựng định hướng cho kỳ thực tập sư phạm tiếp theo.

24/08/2016 11:13