Tổ Khảo thí - ĐBCLGD sẽ nhận đơn phúc khảo điểm bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2012-2013 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2013. Sau ngày 28 tháng 02 năm 2013, Tổ sẽ không tiếp nhận đơn.

27/02/2013 11:55

Thực hiện kế hoạch công tác của Trường về việc triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi do Dự án Phát triển GVTHPT và TCCN hỗ trợ, Nhà trường sẽ tổ chức khóa học: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi: Kỹ năng soạn các dạng câu hỏi thi, định cỡ câu hỏi, xây dựng ma trận đề, đánh giá đề thi, tổ chức thực nghiệm sư phạm… và kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi cho CBGD của trường. Thời gian: Dự kiến học 5 ngày: khai giảng vào lúc 08h ngày 26/01/2013 tại phòng Hội thảo tầng 3 - nhà A, bế giảng ngày 30/01/2013. (Ngày 26, 27/01/2013 - Thứ bảy và Chủ nhật giảng viên phải tham dự lớp đầy đủ, các ngày còn lại giảng viên tự bố trí lịch dạy để có thể tham dự đầy đủ) Báo cáo viên: GS-TSKH. Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng vụ Đại học- Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia của công ty EDTECH.

18/01/2013 10:11

Thực hiện kế hoạch công tác của Trường về việc triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi do Dự án Phát triển GVTHPT và TCCN hỗ trợ, Nhà trường sẽ tổ chức khóa học: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi: Kỹ năng soạn các dạng câu hỏi thi, định cỡ câu hỏi, xây dựng ma trận đề, đánh giá đề thi, tổ chức thực nghiệm sư phạm… và kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi cho CBGD của trường. Thời gian: Dự kiến học 5 ngày: khai giảng vào lúc 08h ngày 26/01/2013 tại phòng Hội thảo tầng 3 - nhà A, bế giảng ngày 30/01/2013. (Ngày 26, 27/01/2013 - Thứ bảy và Chủ nhật giảng viên phải tham dự lớp đầy đủ, các ngày còn lại giảng viên tự bố trí lịch dạy để có thể tham dự đầy đủ) Báo cáo viên: GS-TSKH. Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng vụ Đại học- Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia của công ty EDTECH.

18/01/2013 10:10

Căn cứ Qui định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 661/QĐ-ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2012 và Thông báo số 462/TB-KT&ĐBCLGD ngày 16 tháng 11 năm 2012 về việc sử dụng văn bản thi và giấy thi của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Tổ Khảo thí - ĐBCLGD, Trường Đại học Sư phạm thông báo việc sử dụng văn bản thi và giấy thi trong kỳ thi kết thúc học phần như sau:

19/11/2012 02:56