Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Đà Nẵng thông báo đến LHS Lào đã hoàn thành chương trình tiếng Việt năm học 2012-2013 tại Trường Đại học Sư phạm phải qua Việt Nam trước ngày 23/8/2013 để đăng ký chổ ở ký túc xá và làm các thủ tục nhập học tại các trường.

16/08/2013 16:22