Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2014 trở về sau. Không bắt buộc phải thực hiện đối với những sinh viên khuyết tật được ưu tiên tuyển thẳng, sinh viên dân tộc thiểu số cư trú tại vùng sâu vùng xa, sinh viên cử tuyển. Việc thực hiện Chuẩn đầu ra Tin học căn cứ theo văn bản hướng dẫn kèm theo Quyết định này.

29/11/2014 16:28

Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng: “Đối với những sinh viên theo học ngoại ngữ Tiếng Anh, để được công nhận tốt nghiệp sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu

29/11/2014 16:17

Ngày 19 tháng 03 năm 2014 Trung tâm Chứng nhận phù hợp QUACERT thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tiến hành đánh giá giám sát lần 3 đối với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

15/04/2014 11:55

Chuẩn kiểm định chất lượng AUN đang là cái đích mà nhiều trường ĐH tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới. Mục tiêu của các trường ĐH không chỉ là thu hút học viên mà còn khẳng định chất lượng đào tạo Và dần tiến tới là việc xây dựng văn hóa chất lượng của một trường ĐH.

15/04/2014 11:22

Đại học vùng tự chủ về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của đại học vùng. Hàng năm, căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại học vùng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học vùng cũng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc in; quản lý, cấp, phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15/04/2014 10:21