Nhằm trang bị thêm cho sinh viên những kiến thức lý thuyết lẫn thực tế về các vấn đề liên quan đến sinh học và môi trường, sáng ngày 20/07/2015, tại Phòng Hội thảo tầng 3, Nhà A, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lớp học hè cho sinh viên Khoa Sinh - Môi trường và sinh viên Học viện Aarhus, Đan Mạch.

25/07/2015 19:58