Nhằm công bố các Tiêu chuẩn quốc gia về Thuật ngữ, Danh pháp hóa học và xây dựng diễn đàn để trao đổi, thảo luận về lĩnh vực hóa học, Hội thảo “Tiêu chuẩn Quốc gia về Thuật ngữ và Danh pháp hóa học” năm 2016 diễn ra tại Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng vào sáng 27/8.

29/08/2016 12:27