ĐH tiểu bang Indiana - Hoa Kỳ đã mang đến vở nhạc kịch ấn tượng với tựa đề “Company- Tình bằng hữu” vào tối ngày 17/05/2016 tại Hội trường A5, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng.

22/05/2016 10:08