Danh sách cá nhân gửi bài tham gia hội thảo: "Ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo 2014". Xem chi tiết tại đây