Đồng chí Lưu Trang

Bí thư

 

 

 

 

 

Đồng chí Lê Quang Sơn

Phó Bí thư

 

 

 

Đồng chí Võ Văn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc

Ủy viên Ban Thường vụ

Đồng chí Trần Xuân Bách

Ủy viên Ban Thường vụ

 

 

 

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

       Đ/c Lê Thanh Huy

 Chi bộ Phòng Đào tạo

       Đ/c Nguyễn Vinh San

 Chi bộ Phòng Công tác Sinh viên

       Đ/c Trần Thị Mai An

 Chi bộ Phòng Khoa học & HTQT

       Đ/c Nguyễn Trần Quốc Vinh

 Chi bộ Khoa Tin học

       Đ/c Nguyễn Văn Hiếu

 Chi bộ Khoa Vật lý

       Đ/c Võ Châu Tuấn

 Chi bộ Khoa Sinh – Môi trường

       Đ/c Bùi Bích Hạnh

 Chi bộ Khoa Ngữ văn

       Đ/c Nguyễn Thị Trâm Anh

 Chi bộ Khoa tâm lý giáo dục

       Đ/C Phan Đức Tuấn

 Chi bộ phòng Đào tạo

Văn phòng:    Trần Thị Minh Lệ

Website:  http://danguy.ued.udn.vn

Điện thoại: (0236) 3841323 (Line 141)


MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

* Hồ sơ kết nạp Đảng 

* Hồ sơ chuyển Đảng chính thức

* Chuyển sinh hoạt Đảng

Chuyển sinh hoạt Đảng_Dự b

* Báo cáo của Đảng viên đi nước ngoài