1. Hoạt động đào tạo

Hệ chính quy tập trung

Nhà Trường hiện có trên 6.000 sinh viên hệ chính quy tập trung, gần 600 học viên sau đại học, và trên 100 lưu học sinh nước ngoài.

  • Bậc đại học gồm 29 chuyên ngành
  • Bậc cao đẳng: 01 chuyên ngành
  • Bậc đào tạo sau đại học gồm có:
    • 10 chuyên ngành Thạc sĩ;
    • 02 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ.

Hệ vừa làm vừa học

Nhà trường hiện đang liên kết với các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng các bậc học, các loại hình đào tạo với số lượng là: 5.620 học viên; đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho SV tốt nghiệp cử nhân khoa học có nguyện vọng làm giáo viên và nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2 cho giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp.

2. Nghiên cứu khoa học

Cùng với công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ được Nhà trường thường xuyên quan tâm chú trọng. Cán bộ, GV của Trường đã và đang thực hiện nhiều đề tài NCKH các cấp; đã biên soạn được nhiều chương trình, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực. Nhiều đề tài NCKH của SV tham gia hội thi NCKH các cấp được đạt giải.

3. Hợp tác quốc tế

Trường đã và đang có quan hệ hợp tác tốt với các trường, các học viện ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng CBGV và NCKH theo đúng quy định của luật pháp.